دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رفتار سازمانی
تأثیر سبک‌های رهبری خدمتگزار و اخلاقی بر خلاقیت کارکنان

حسین حمزوی؛ بهروز رضائی منش؛ حبیب رودساز

دوره 32، شماره 110 ، دی 1402، ، صفحه 35-72

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.73995.4325

چکیده
  تشویق و تقویت خلاقیت در بین کارکنان یک استراتژی مهم برای حفظ و بهبود مزیت‌های رقابتی، تضمین بقای طولانی‌مدت و رشد سازمان‌ها است. از طرفی تعیین اینکه سبک‌های رهبری از طریق کدام روش، رویه و رویکردها و از طریق کدام استراتژی با خلاقیت کارکنان مرتبط بوده، مهم است. رفتار شهروندی سازمانی به‌عنوان یک رفتار روان‌شناختی ممکن است نقش حیاتی ...  بیشتر

رفتار سازمانی
تحلیل تأثیر رهبری تحول‌گرا بر رفتار شهروندی سازمانی؛ با توجه به نقش هویت‌یابی سازمانی، تعلق خاطرکاری، توانمندسازی روانشناختی و شخصیت کنشگرا

مرضیه دهقانی زاده؛ علی شجاعی فرد؛ سجاد زارعی پیزادانی

دوره 32، شماره 107 ، فروردین 1402، ، صفحه 229-285

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.69307.4193

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر رفتار شهروندی سازمانی؛ با توجه به نقش هویت یابی، تعلق خاطر کاری، توانمند سازی روانشناختی و شخصیت کنشگرا است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هست که با فرمول کوکران، نمونه 162 نفری انتخاب شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، ...  بیشتر

اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی

حسین رحمان سرشت؛ مهدی جنیدی جعفری

دوره 27، شماره 87 ، فروردین 1397، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.22054/jmsd.2018.8653

چکیده
  امروزه برای تدوین یک پروژه موفق توسعه فناوری اطلاعات(IT[1])، داشتن کارکنان خوب، امری مهم است. اما با این وجود،‌ فقط دستیابی به آن‌ها و حفظ مهارت‌هایشان کافی نیست؛ آن‌ها باید به شیوه‌ای معنادار مانند نشان دادن فعالیت حمایتی یعنی رفتار شهروندی سازمانی (OCB[2]) به پروژه کمک نمایند. با این حال، کارکنان ITفاکتورهای انگیزه‌ای و الگوهای رفتاری ...  بیشتر

بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

امیرحسین امیرخانی؛ فرشته قلعه‌آقا‌بابائی

دوره 26، شماره 85 ، آذر 1396، ، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.8222

چکیده
  سازمان‌ها برای بقا و ماندگاری نیازمند کارکنانی‌اند که فراتر از وظایف خود را بر عهده گیرند و با حفظ سیستم اجتماعی سازمان به طور غیرمستقیم به دست‌یابی به اهداف سازمان کمک و بتوانند بر چالش‌های محیط غلبه کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های تحلیلی و به شیوۀ همبستگی ...  بیشتر

نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی

فریبرز رحیم نیا؛ سیده نرگس راهنما

دوره 26، شماره 84 ، تیر 1396، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7852

چکیده
  امروزه با توجه به تلاطم های محیطی، سازمان ها، تلاش های گسترده ای را برای افزایش عملکرد بهینه کارکنان معطوف ساخته اند. رفتار شهروندی سازمانی از سوی سازمان ها به عنوان عاملی تاثیر گذار بر بهبود عملکرد فرد و سازمان شناخته شده که می تواند با افزایش فرح بخشی در کار و احساس مسرت کارکنان نیز افزایش یابد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش دو عامل فرح ...  بیشتر

بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ مریم عبدالملکی

دوره 25، شماره 81 ، آذر 1395، ، صفحه 151-169

https://doi.org/10.22054/jmsd.2016.6784

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (OCB) است. بدین معنا که در این پژوهش به بررسی این امر خواهیم پرداخت که آیا ادراک مثبت کارکنان از سابقه­ای از اعمال گذشته سازمان و توانایی فعلی سازمان برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان آن می تواند بر رفتارهایی که داوطلبانه محسوب می شوند و در نظام پاداش رسمی ...  بیشتر

فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور

دوره 24، شماره 77 ، تیر 1394، ، صفحه 125-152

چکیده
  رشد تحقیقات در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی باعث شده که دانشمندان به این نتیجه برسند که تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حد زیادی امکان­پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده­اند که عصارۀ تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می­کند. باتوجه به اهمیت رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی ...  بیشتر

بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی

علیرضا شیروانی؛ رسول صریحی اسفستانی

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، ، صفحه 135-115

چکیده
  امروزه شواهد حاکی از آن است که هوش به تنهایی نمایان‎گر موفقیت در محیط کار نیست و عواطف و احساسات نقش کلیدی در موفقیت سازمانی به عهده دارند. افراد هوشمند از نظر هیجانی می‎توانند اثربخشی را در تمام سطوح سازمانی گسترش دهند و نقشی مهم در ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی و تقلیل رفتارهای کاری مخرب ایفا نمایند. جامعه آماری این تحقیق، ...  بیشتر

رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری

حسن عباس زاده؛ آرش محمودی؛ امیری نوری

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، ، صفحه 137-159

چکیده
    در دیدگاه های سنتی بیان می‌شد که سرمایه های مالی، انسانی و اجتماعی مهم‌ترین نقش را در موفقیت سازمان‌ها ایفا می‌کنند. اما در سال‌های اخیر توجه محققین سازمانی به توانمندی‌ها و صفات مثبت در افراد و اهمیت محیط‌های مثبت معطوف شد و بیان شد صرف داشتن امکانات و تکنولوژی‌های پیشرفته، مهارت‌ها و تجربه های شغلی و تعاملات اجتماعی نیروی ...  بیشتر

بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

علیرضا چیت سازیان؛ هدی بادپر؛ زینب قاسمی

دوره 23، شماره 73 ، خرداد 1393، ، صفحه 95-120

چکیده
  مفهوم قرارداد روان شناختی جهت تبیین دقیق تر رابطه ی سازمان با کارکنان متبوعشان بکار گرفتهمی شود. این مفهوم عبارت است از مجموعه باورهایی در خصوص اینکه کارکنان و سازمان چهچیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از یکدیگر دریافت می نمایند. رضایت از این قراردادهامی تواند بر روی نگرش ها و رفتارهای سرمایه های انسانی سازمان ها اثرات مثبتی داشته ...  بیشتر

نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

ایرج سلطانی؛ رسول صریحی اسفستانی؛ حمیده عباسی

دوره 22، شماره 70 ، تیر 1392، ، صفحه 209-229

چکیده
  رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر به سزایی بر عملکرد شغلیکارکنان دارد و توانمند سازی روانشناختی آنان به سازمان ها امکان انعطاف پذیری بیشتر و پاسخ دهی سریع بهتغییرات را می دهد و از طرفی دیگر حمایت سازمانی ادراک شده به برداشت کارکنان از میزان توجه سازمان بهتلاش، سلامتی و آسایش آن ها اشاره دارد. ...  بیشتر

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی

حبیب رودساز؛ بهروز رضائی منش؛ شقایق توکلی

دوره 21، شماره 68 ، آذر 1391، ، صفحه 109-134

چکیده
  کارکنان صف در سازمان‎های خدماتی منبع مهمی برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی هستند.کیفیت خدمات، رضایت مشتری و برند سازمان‎ها تحت تأثیر اعمال و رفتار کارکنان خط اول می‌باشد. بانک‏ها به عنوان واحدهای تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت کلیه قوانین و ضوابط ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی می‌باشند این امر بیانگر عدم اختیار بانک ها به تعیین ...  بیشتر

رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

عبدالرضا میری؛ اسماعیل سبزیکاران؛ حسین رضایی

دوره 21، شماره 67 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 155-177

چکیده
  تنوع و پیچیدگی عصر حاضر، اداره سازمان­ها را با مسائل و مشکلاتی خاصی برای مدیران روبرو ساخته است. در این میان مشکلات مرتبط با حوزه­های منابع انسانی از جمله موضوعات مشترک در تمامی سازمان­ها می‏باشد. مدیران همواره به دنبال کارکنانی هستند که متناسب با شرایط کار بوده و با حداکثر بهره­وری عمل کنند. در واقع یکی از مهمترین مسائل پیش ...  بیشتر

رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی

میلاد بختی؛ محسن ترابی؛ آرین قلی‌پور

دوره 21، شماره 66 ، دی 1390، ، صفحه 25-46

چکیده
  این مقاله با تأکید بر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‏ترین دارایی‏های نامشهود سازمان‏های امروزی، سعی در غنی سازی ادبیات این حوزه و هم چنین کمک به مدیران جهت حفظ و خلق آن در سازمان دارد. از این رو به تبیین و برازش مدلی پرداخته است که در آن حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان را به عنوان یکی از منابع ایجاد سرمایه اجتماعی بر می‏شمرد ...  بیشتر

پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی

دوره 21، شماره 64 ، شهریور 1390، ، صفحه 117-139

چکیده
  این که آیا مدیران منابع انسانی باید نگران بدبینی کارکنان به سازمان باشند یا برای پاسخ به بدبینی تلاش کنند تا حد زیادی بستگی به این دارد که آیا بدبینی اثرات منفی بر کارکنان یا سازمان دارد یا نه. تحقیقات متعددی نشان داده اند که بین بدبینی سازمانی و بسیاری از متغیرها مثل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بیگانگی از سازمان، رفتار شهروندی ...  بیشتر

بررسی تأثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) استان گیلان بندر انزلی)

حسین گنجی نیا؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ احمد غفارزاده

دوره 20، شماره 61 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 91-120

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر ادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی استان گیلان بندرانزلی « گمرک » و « بنادر و دریانوردی » سازمانی در ادارات کلاست. مبنای این پژوهش در واقع تأثیر لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری بهعنوان ایجاد کننده عدالت ساختاری در سازمانهای متأثر از این قانون به جزموارد خاص که قانونگذار از آن نام میبرد، در ...  بیشتر