هدف اصلی: عمده نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول فراهم نمودن محیط علمی برای پژوهشگران باتمرکز بر بهبود و تحول سازمانی(OB&OD) بر سازمان‌های بازرگانی، صنعتی، دولتی است. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

هدف فرعی:مدیریت منابع انسانی، روابط فرد و سازمان، نظریه های سازمانی در سازمانهای بازرگانی، صنعتی، دولتی

محور اصلی: رهبری

محور فرعی: افزایش بهره وری

چشم انداز نشریه:

بهبود مدیریت و ارائه راه حل های نظری و عملی برای حل مسائل مربوط به مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمان های بازرگانی، صنعتی، دولتی

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • رفتار سازمانی
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت و توسعه سازمانی
  • رهبری سازمانی
  • روابط فرد و سازمان
  • نظریه های رفتاری سازمان
  • تغییر رفتار مصرف کننده

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاه‌های اطلاعاتی مگ ایران (Magiran)،  نورمگز (Noormags) گوگل اسکالر(Google Scholar)،  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، لینکدین(LinkedI)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (ISD)، پرتال جامع علوم انسانی ، سیویلیکا (Civilica) و آکادمیا (Academia) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.