تماس با ما

ادرس: تهران، بزرگراه همت غرب، دهکده المپیک، میدان ورزش، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دفتر فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود وتحول)

تلفن : 48392810

پست الکترونیکیmsq@atu.ac.ir 

نمابر: 44744257


CAPTCHA Image