اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2916
تعداد پذیرش 122
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 2500
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1679

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 633
تعداد مشاهده مقاله 926560
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1121339
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 384 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 334 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 61 روز
درصد پذیرش 4 %