آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3344
تعداد پذیرش 142
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 2864
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1896

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 94
تعداد مقالات 737
تعداد مشاهده مقاله 1430052
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1523801
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 4 %