اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2998
تعداد پذیرش 130
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 2544
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1709

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 83
تعداد مقالات 646
تعداد مشاهده مقاله 963594
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1168802
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 375 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 4 %