آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3285
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 2827
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1875

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 93
تعداد مقالات 728
تعداد مشاهده مقاله 1350519
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1457440
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 309 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 4 %