آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3181
تعداد پذیرش 110
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 2746
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1826

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 90
تعداد مقالات 698
تعداد مشاهده مقاله 1224522
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1379671
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 332 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 3 %