آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3033
تعداد پذیرش 91
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 2658
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1779

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 87
تعداد مقالات 678
تعداد مشاهده مقاله 1068180
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1266260
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 364 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 48 روز
درصد پذیرش 3 %