اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2828
تعداد پذیرش 107
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 2410
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1637

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 80
تعداد مقالات 619
تعداد مشاهده مقاله 873276
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1060887
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 369 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 4 %