به اطلاع می رساند دفتر فصلنامه روزهای سه شنبه از ساعت9 الی 14 ازطریق تلفن 48392810 پاسخگوی مراجعان محترم می باشد.

  درباره مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

 بنابراعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نشریه مطالعات مدیریت(بهبود وتحول) جزو پراستنادترین (Q1) نشریات دربین مجلات فارسی حوزه علوم  انسانی کشور شناخته شده است.

 • کشور محل چاپ : ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • شروع انتشار: بهار 1370
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:  8037-2251
 • شاپای الکترونیکی:  5988-2476
 • قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 • ضریب تأثیر: 0.702
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: مدیریت بهبود و تحول
 • نوع مجله: علمی(ب)
 • هزینه داوری مقاله: بله
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده: بلی
 • نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • زمان داوری: حداقل 6 هفته
 • ایمیل مجله: msq@atu.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان: mitrasepehr@atu.ac.ir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 (این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.) 

  "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  

سخن سردبیر

 

رهبری فرایندی است که از بسیاری جهات شبیه مدیریت است. رهبری همچون مدیریت شامل اثرگذاری است و همچون مدیریت به کار با مردم نیاز دارد. رهبری به دنبال تحقق موثر هدف است ومدیریت نیز همان طور. به طور کلی بسیاری از فعالیت‏های مدیریت هماهنگ باتعریف رهبری است. اما رهبری با مدیریت تفاوت هم دارد، در حالی که مطالعه رهبری می‏تواند به دوران ارسطو بازگردد تاریخ مدیریت به اوایل قرن بیستم و ظهور جامعه صنعتی باز می گردد. اصلا نخستین رهبران عالم پیامران آسمانی بودند و به خلقت انسان باز می گردد. مدیریت برای کاهش هرج و مرج و بی‏نظمی در سازمان‏ها و کمک به افزایش کارآیی و اثربخشی در آنها خلق شده است. اصول اولیه مدیریت را ابتدا فایول[1] با عنوان برنامه‏ریزی و سازماندهی و کارگزینی و کنترل بیان کرد و هنوز هم رعایت این اصول درصحنه سازمان‏ها بیانگر حضور مدیریت است. ولی کاتر[2] در کتابی که وظایف مدیریت را با وظایف رهبری مقایسه می کند بیان می‏داردکه این دو وظیفه کاملا باهم متفاوت هستند. وظیفه اصلی مدیریت فراهم آوردن نظم و ترتیب و هماهنگی در سازمان است درحالی که وظیفه اولیه رهبری ایجاد تغییر و حرکت است. مدیریت به دنبال جستجوی نظم و ثبات است ولی رهبری در پی تغییرات سازنده و جرح و تعدیل است. برای کنترل و حل مسائل سازمانی تاکید مدیریت بر توسعه و ایجاد انگیزه در نیروی کار و حل مسائل سازمانی است. در مقایسه، رهبری برانگیزه و الهام دادن و روحیه دمیدن و انرژی دادن به افراد برای ارضای نیازهای تحقق نیافته آنها تاکید دارد.

هر چند تفاوت روشنی بین مدیریت و رهبری یا رهبران و مدیران وجود دارد ولی برخی نقاط مشترک مهم و تداخل وظایف هم بین آنها دیده می شود. زمانی که مدیران مشغول تاثیرگذاری بر یک گروه برای تحقق هدفهای آن هستند درحقیقت مشغول رهبری هستند و زمانی که رهبران درحال برنامه‏ریزی و سازماندهی و کارگزینی و کنترلند آنها هم مشغول مدیریتند. هر دو فرآیند شامل تغییر و تاثیر برگروه و اعضای حاضر برای فعالیت در جهت تحقق هدف ‏های گروهی وسازمانی است. درحالی که مدیران دنبال ایجاد نظم و هماهنگ ی‏اند رهبران دنبال ایجاد تغییر و حرکت. درحالی که مدیران در مقام برنامه ‏ریزی و بودجه هستند رهبران در پی تصویرسازی و تعبیر سیاست‏ های بلند مدت. در جائی که مدیران در پی سازماندهی و کارگزینی می‏باشند رهبران درصدد ارتباط برقرار کردن و متحد کردن مردم و بالاخره زمانی که مدیران دنبال کنترل وحل مسائل سازمانی هستند رهبران در پی برانگیختن و الهام دادن به مردم[1]. Fayol

[2]. Kotter

 

 

1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2020.11641

سیدعلی اکبر افجه


2. الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن

صفحه 9-44

10.22054/jmsd.2020.39238.3232

رضا واعظی؛ میرعلی سیدنقوی؛ داود حسین پور؛ فاطمه تاجی


3. طراحی و آزمون مدلی برای سایبرلوفینگ در سازمان های دولتی

صفحه 45-73

10.22054/jmsd.2020.45562.3396

زهرا رحمتی؛ علیرضا شیروانی؛ محمدرضا دلوی


4. بررسی نقش تعدیلگری درهم‌تنیدگی شغلی در رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده و هویت‌یابی سازمانی

صفحه 75-100

10.22054/jmsd.2020.46229.3414

الهام ابراهیمی؛ شقایق شمالی


5. تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر

صفحه 101-120

10.22054/jmsd.2020.47213.3439

نفیسه صادات صدر؛ علیرضا خوراکیان؛ غلامرضا ملک زاده


6. مطالعه کیفی فرآیند استخدام مبتنی بر بازی کاری در کسب و کارهای نوپا

صفحه 121-148

10.22054/jmsd.2020.47159.3434

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی


7. تاثیر سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی

صفحه 149-168

10.22054/jmsd.2020.13427.1809

عباسعلی رستگار؛ بنفشه فتوت


تعداد مشاهده مقاله

873,402

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

1,061,014

نسبت مشاهده بر مقاله

1410.99

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1714.08

تعداد مقالات ارسال شده

2,828

تعداد مقالات رد شده

2,410

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

107

درصد پذیرش

4

ابر واژگان