رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی).

چکیده

تنوع و پیچیدگی عصر حاضر، اداره سازمان­ها را با مسائل و مشکلاتی خاصی برای مدیران روبرو ساخته است. در این میان مشکلات مرتبط با حوزه­های منابع انسانی از جمله موضوعات مشترک در تمامی سازمان­ها می‏باشد. مدیران همواره به دنبال کارکنانی هستند که متناسب با شرایط کار بوده و با حداکثر بهره­وری عمل کنند. در واقع یکی از مهمترین مسائل پیش رو در اداره سازمان­ها، تعاملات کارکنان با وظایف، مسئولیت­ها و شرایط کاری‎شان است. تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص شیوه­های توسعه منابع انسانی صورت گرفته است. در این میان مباحث «توانمندسازی» و «رفتار شهروندی سازمانی»، تناسب بیشتری با شرایط سازمان در عصر حاضر دارد. مفاهیمی که اثرات مثبتی بر ارتقای کمی و کیفی عملکرد سازمانی کارکنان دارد. این پژوهش با بررسی جامعه 522 نفر کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو، تلاش دارد تا با رویکردی کاربردی ضمن بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی، راهکارهای لازم برای دستیابی به زمینه­هایی از توانمندسازی که منجر به ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و با لعکس در جامعه تحقیق می‏گردد، دست یابد. بر این اساس به کمک ضریب همبستگی و نمودار مسیر سعی شده است این رابطه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship Between Organizational Citizenship Behavior and Employees' Empowerment Company

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Miri 1
  • Esmaeil Sabzikaran 2
  • Hussein Rezai 3

1  Assistant Professor, Faculty of Management & Accountanty Department, Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin

2 M.A. in Public Administration, Faculty of Management Department, Shahid Sattari Air Force University

3 Student of M.A. in Public Administration, Faculty of Management Department, Shahid Sattari Air University

چکیده [English]

Variety and complexity of current era, managing of organizations is faced by special problems and difficulties for managers. The problems are associated with human resources parts such as common issues in all organizations. Managers are always looking for employees whom are fit to work conditions and act in high level of productivity. In fact, one of the most important issues in managing of organizations is employees’ interactions with their duties, responsibilities and work conditions. As yet, many studies have been conducted in development of human resources. “Empowerment” and “Organizational Citizenship Behavior” are more proportional with organization conditions at this time. The concepts that have positively effect on promoting quantitative and quality of employees’ organizational performances.
In this paper by investigating society of 522 personnel in Iran Khodro Supply Parts' Automobile Company, tried to exploring relationship between employees’ empowerment and organizational citizenship behavior. Based on this, it is supported by correlated coefficient technique and path analysis to perceive relationship between these concepts; due to studying and observing of their acts in studied society, present some solutions to using the both concept in research society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Behavior
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Empowerment
  • Empowerment Psychological
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1391
  • تاریخ بازنگری: 28 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1391