دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال؟

سید مهدی الوانی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 1-12

چکیده
  مدیریت دولتی و جهانی شدن موضوعاتی مرتبط به هم هستند که محور اغلب بحث های آغاز هزاره سوم را در حوزه امور عمومی و سیاست تشکیل می دهند. جهانی شدن به  عنوان یک پدیده پیش رونده بر مدیریت دولتی کشورها آثاری بجای می گذارد و به نوعی در شکل گیری آن موثر واقع می شود. سوال مطرح برای اندیشمندان و کسانیکه به نحوی با مدیریت دولتی در ارتباطند، اینست ...  بیشتر

تحلیلی سیستمی از حوادث ناشی از کار در معادن و صنایع معدن

شمس السادات زاهدی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 13-32

چکیده
  فرایند صنعتی شدن، پدیده ای است که بشریت را تحت سلطه خویش گرفته است و چنانچه قواعد بازی در آن به درستی رعایت نشود و کل فرایند، قانونمند نگردد، تبعات سو این سرنوشت محترم، یکی پس از دیگری نمایان می شود. اما چنانچه با صنعت به طور آگاهانه برخورد شود و شناخت کافی از زیر و بمهای آن به دست آید جبر حاکم بر آن به اختیار تبدیل می شود دانایی و آگاهی ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان

حسن لباف؛ رحیم رنجبر

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 33-49

چکیده
  در این مقاله پژوهشی ارائه شده است که هدف از آن بررسی نقش مدیریت مشارکتی و تاثیر آن بر اثر بخشی کارکنان بوده است. از آنجا که اعمال مدیریت مشارکتی در اغلب کشورهای توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه موجبات اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان های مختلف را فراهم آورده است ارزیابی کاربرد موفقیت آمیز آن در کشور ما نیز حائز اهمیت است. در این ...  بیشتر

بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی در ایران

قاسم رمضانپور نرگسی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 50-66

چکیده
  امروزه، توسعه تکنولوژی ، محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها است و منابع انسانی، به عنوان مهمترین عامل اصلی توسعه تکنولوژی به شمار می رود. توسعه منابع انسانی باید در راس برنامه های کلان و خرد کشورها قرار گیرد. برای حفظ اثر بخشی بکارگیری منابع انسانی، فرایند توسعه منابع انسانی باید با فرایند توسعه تکنولوژی سازگار باشد. ...  بیشتر

تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی

یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسینی بهشتیان

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 67-91

چکیده
  تغییرات ایجاد شده در کشورهای پیشرفته در سالهای اخیر، موجب افزایش استقلال حسابرسان از مدیریت هنگام حسابرسی شده است. یکی از این تغییرات، استفاده از کمیته های حسابرسی در شرکتها است. این کمیته ها به عنوان عامل نظارت بر فرایند گزارشگری مالی عمل می کنند.ادبیات حسابداری نیز بر اهمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان عوامل اطمینان بخش شرکتها ...  بیشتر

بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان

سید حسین سجادی؛ محمدمهدی رزاقی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 92-110

چکیده
  تصمیم گیری از مهمترین وظایف مدیران و حتی آئینه تمام نمای شغل آنها است. تردیدی نیست که مدیران به طور دائم با موقعیت هایی مواجه می شوند که نیازمند اتخاذ تصمیمات درست هستند. هم چنین استفاده کنندگان برون سازمانی مانند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نیز نیاز به تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری و اعطاء اعتبار به واحدهای ...  بیشتر

کاوش در کارآفرینی درون سازمانی

رحیم عابدی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 111-134

چکیده
  در این مقاله به بحث در مورد کارآفرینان سازمانی پرداخته شده که منبع اصلی تحول و عامل تغییر در سازمان های اداری هستند. ابتدا مفهوم کارآفرینی از بعد تاریخی مورد بررسی قرار میگیرد و تفاوت کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی از نظر برخی از محققین مطرح و سپس به انواع دسته بندی های موجود در مکاتب و تئوری های کارآفرینان اشاره شده و مکاتب ...  بیشتر

بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات نساجی بارش

مهدی جمشیدیان؛ محمد حسن شهشهانی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 135-158

چکیده
  بشر همواره با محدودیت های خود درصدد مناسب ترین بهره گیری از منابع در دسترس بوده است. از این رو به طور مستمر به دنبال ساز و کارهای بهره گیری بهتر از منابع موجود بوده و پیوسته ساختارهای اجتماعی و اقتصادی خود را در این جهت متحول نموده است. مقاله حاضر به بررسی علل افت و خیز های بهره وری در کارخانه های نساجی بارش می پردازد. برای این بررسی از ...  بیشتر

برنامه های توانمند سازی کارکنان

محمد محمدی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 159-185

چکیده
  در عصر حاضر ، توانمند سازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران بوسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را که دارای ویژگی های چون تنوع کانال های نفوذ، رشد اتکاء، به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی می باشند، بطور کارامد اداره کنند. توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به این ...  بیشتر

سقف شیشه ای: مانع ارتقای شغلی زنان

مژگان عبدالهی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 186-200

چکیده
  با وجود آن که زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند اما از آنها به طور مساوی در اداره امور سازمانها استفاده نمیشود. البته در سالهای اخیر حضور زنان در محیط کار چشمگیرتر شده است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود اما میزان پیشرفت انها در مشاغل مدیریتی متناسب با تعداد آنها در سازمانها نیست. زنان در محیط کار با مسائلی نظیر تبعیض ...  بیشتر

کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی

محسن چشم براه؛ اکبر سلیمانی فرد

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، صفحه 201-218

چکیده
  در حال حاضر بیکاری یکی از معضلات اساسی کشور به شمار می آید. کار از راه دور به عنوان رویکردی مبتنی بر فناوری اطلاعات می تواند رویکردی اثر بخش در ایجاد فرصت های شغلی جدید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ضمن گذری کوتاه بر نقش انقلاب فناوری به ویژه انقلاب اطلاعاتی بر مشاغل و ساختار آنها به بررسی کار از راه دور پرداخته پیشنهادی برای راه ...  بیشتر