نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در عصر حاضر ، توانمند سازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران بوسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را که دارای ویژگی های چون تنوع کانال های نفوذ، رشد اتکاء، به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی می باشند، بطور کارامد اداره کنند. توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به این مدیران امکان خواهد داد در برابر پویایی های محیط رقابتی به سرعت و بطور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمان شان را فراهم آورند. نوشتار حاضر ضمن بیان دلایل توانمند سازی کارکنان به تشریح برنامه های توانمند سازی پرداخته و به پی آمدهای حاصل از آن اشاره ای خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employee empowerment programs

نویسنده [English]

  • mohammad mohammadi