نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرایند صنعتی شدن، پدیده ای است که بشریت را تحت سلطه خویش گرفته است و چنانچه قواعد بازی در آن به درستی رعایت نشود و کل فرایند، قانونمند نگردد، تبعات سو این سرنوشت محترم، یکی پس از دیگری نمایان می شود. اما چنانچه با صنعت به طور آگاهانه برخورد شود و شناخت کافی از زیر و بمهای آن به دست آید جبر حاکم بر آن به اختیار تبدیل می شود دانایی و آگاهی راه صحیح به کارگیری آن را هموار می سازد بر پیامدهای دلخواه می افزاید و از نتایج پیش بینی نشده و دور از اختیار و خارج از کنترل می کاهد. حوادثی که در حین کار روی می دهند تا حدود زیادی از عدم آشنایی با قانونمندیهای صنعت ناشی می شوند. چنانچه حوادث ناشی از کار را با نگرش سیستمی مورد توجه قرار  دهیم شناخت بهتری نسبت به پیچیدگی ماهیت حوادث و آگاهی کاملتری در مورد عوامل موجد آنها به دست خواهیم آورد. دروندادهای سیستمهای کاری ما را در معادن و صنایع معدنی، منابع انسانی، اطلاعاتی، مالی و سایر منابع تشکیل می دهند. نارسایی و کاستی در هر یک از این منابع، در ایجاد حادثه تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Systematic Analysis of Occupational Accidents in Mines and Mining Industries

نویسنده [English]

  • shams-o-sadat zahedi

چکیده [English]

If we consider accidents in  mines  and  mining  industries, through a system perspective, we will attain  a better understanding of the  nature  and  the  causes of these accidents. Some  of the  inputs of our  industries are: human  resources, technology, and  financial  resources. Shortages  in  any  one  of  these  resources will  have  impact  upon   our working  environment and  may  cause  accidents in workplace.   Hazardous  conditions,   unsafe   act,   old   methods &  techniques, shortage of  skills,  know-hows,   unsafe  equipment and  tool,  are some  of  the positive   entropies  in   our  mining   industries.   Managers    should    eliminate, control  and  minimize hazardous conditions and  they  are obliged   to  provide negative entropies in order to minimize  the  occupational accident. Employees should    have   access   to   a   safe   place   to   work,  safe   tools    &  equipment, knowledge  of  overt   and   covert   hazards,   competent   fellow   employees  and supervisors,  and   the   means   to  ensure  that   the  rules   and   regulations  are observed.   In  order  to  meet  these  serious  obligations,  managers  should  view the  whole  issue  through  a  system  perspective  and  use  system   approach  to minimize  the  unsafe conditions and  maximize  the  occupational safety.