تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تغییرات ایجاد شده در کشورهای پیشرفته در سالهای اخیر، موجب افزایش استقلال حسابرسان از مدیریت هنگام حسابرسی شده است. یکی از این تغییرات، استفاده از کمیته های حسابرسی در شرکتها است. این کمیته ها به عنوان عامل نظارت بر فرایند گزارشگری مالی عمل می کنند.ادبیات حسابداری نیز بر اهمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان عوامل اطمینان بخش شرکتها تاکید دارد.
در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکتها تبدیل به ابزار مهمی شده اند تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کنند. کمیته حسابرسی به عنوان عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی عمل می کنند. کمیته های حسابرسی اثر بخش، موجب افزایش اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه می شود و اعضای آن با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است همکاری نموده و در این امر نظارت بر کیفیت و مطلوبیت صورتهای مالی، حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی به مدیریت در ایفا مسئولیت های خود یاری می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the audit committee on audit, internal control and financial reporting

نویسندگان [English]

  • yahya hassas yegane 1
  • seyed mohammad hoseini beheshtian 2