نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در حال حاضر بیکاری یکی از معضلات اساسی کشور به شمار می آید. کار از راه دور به عنوان رویکردی مبتنی بر فناوری اطلاعات می تواند رویکردی اثر بخش در ایجاد فرصت های شغلی جدید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ضمن گذری کوتاه بر نقش انقلاب فناوری به ویژه انقلاب اطلاعاتی بر مشاغل و ساختار آنها به بررسی کار از راه دور پرداخته پیشنهادی برای راه اندازی نظام کار از راه دور در ایران ارایه می شود. بدیهی است ایجاد و بهره گیری از نظام کار از راه دور در کشور ما، متضمن پیش نیازهایی از قبیل آموزش فناوری های مربوط، فراگیری زبان انگلیسی، تعیین متولی هدایت و پایش نظام کار از راه دور در کشور و تدوین چارچوب ها، قوانین، دستورالعمل ها و ملاحظات حقوقی مربوط می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teleworking, An effective approach for creating employment opportunities

نویسندگان [English]

  • mohsen chashm beraah
  • akbar soleimani fard

چکیده [English]

At the present time, unemployment (presence or insufficiency of appropriate employment opportunities for the job  seekers, and unbalanced work force supply and demand) is one of our country's basic problems. As an approach, based on information technology (telephone, fax, electronic mail, voice mail, LAN, WAN, MAN, such as internet) and assuring special fundamentals, concepts, frameworks, laws and particular necessities, teleworking can be considered as an effective approach for creating new employment opportunities (especially for the educated community). In this paper,   while scanning the role of technology revolution, especially the information revolution, on the jobs and their infrastructures, teleworking and the subjects concerned (social and economic effects, advantages and disadvantages, and the jobs having the capability of teleworking, and... ) are thoroughly viewed, and a suggestive pattern of initiating the  system of teleworking in Iran is presented, evidently, creating and putting in use the system of teleworking in our country, requires some presuppositions like the related technology training (computer, scan, internet, fax, and ... ), English language learning and maintaining the system of teleworking in the country, and providing the related frameworks, laws, instructions, and legislative concerns.