آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت دولتی و جهانی شدن موضوعاتی مرتبط به هم هستند که محور اغلب بحث های آغاز هزاره سوم را در حوزه امور عمومی و سیاست تشکیل می دهند. جهانی شدن به  عنوان یک پدیده پیش رونده بر مدیریت دولتی کشورها آثاری بجای می گذارد و به نوعی در شکل گیری آن موثر واقع می شود. سوال مطرح برای اندیشمندان و کسانیکه به نحوی با مدیریت دولتی در ارتباطند، اینست که آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن چیست و دولتمردان و سیاستگذاران در مقابل این پدیده چگونه واکنش نشان داده و چه شیوه ای را پیش گیرند.
بطور کلی دولتمردان در مقابل جهانی شدن می توانند به انحاء گوناگونی رفتار کنند که اگر بخواهیم انرا به صورت یک مدل ایده آل نشان دهیم، پیوستاری را تشکیل می دهد که دامنه آن از تعامل تا عدم تعامل است در یک سوی این طیف کشورها می توانند جهانی شدن را نفی کرده و هرگونه ارتباطی را با این واقعیت ناصواب بدانند و در سوی دیگر پیوستار کشورها می توانند به الگو برداری و تقلید بی چون و چرای تمامی خط مشی ها و شیوه های جهانی بپردازند و در موضع انفعال جهانی شدن را بپذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future interactions or inaction of public administration in the world?

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvani