نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه، توسعه تکنولوژی ، محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها است و منابع انسانی، به عنوان مهمترین عامل اصلی توسعه تکنولوژی به شمار می رود. توسعه منابع انسانی باید در راس برنامه های کلان و خرد کشورها قرار گیرد. برای حفظ اثر بخشی بکارگیری منابع انسانی، فرایند توسعه منابع انسانی باید با فرایند توسعه تکنولوژی سازگار باشد. برای بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی، نمونه ای 63 تایی از واحدهای صنعتی که در انتقال و توسعه تکنولوژی فعالیت داشته اند انتخاب و آزمون های فرضیه با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرایند توسعه تکنولوژی و فرایند توسعه منابع انسانی همسو نیستند. بر اساس این نتایج می توان گفت که سرمایه گذاری مناسب در آموزش، پژوهش و رشد و توسعه مهارتها انجام نگرفته و زمینه برای توسعه تکنولوژی فراهم نشده است. در این تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست های مناسب توسعه منابع انسانی متناسب با روند توسعه تکنولوژی طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between the development of human resources with technology development process in Iran

نویسنده [English]

  • ghasem ramzanpour nargesi