نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله پژوهشی ارائه شده است که هدف از آن بررسی نقش مدیریت مشارکتی و تاثیر آن بر اثر بخشی کارکنان بوده است. از آنجا که اعمال مدیریت مشارکتی در اغلب کشورهای توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه موجبات اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان های مختلف را فراهم آورده است ارزیابی کاربرد موفقیت آمیز آن در کشور ما نیز حائز اهمیت است. در این مطالعه نحوه تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان بر اساس نگرش 80 نفر اعضای یک شرکت تولیدی ایرانی در سال 78 که سبک مزبور در مورد آنها بکار رفته است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایجی که در پی تجزیه و تحلیل آماری داده های گردآوری شده بدست آمده موید آنست که اعمال سبک مدیریت مشارکتی توانسته است تاثیر قابل ملاحظه ای در اثر بخشی کارکنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect on the efficacy of participative management staff

نویسندگان [English]

  • hasan labaf 1
  • rahim ranjbar 2