دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدیریت منابع انسانی
طراحی الگوی چگونگی پدیدآیی رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی با روش ISM

علی شریعت نژاد؛ الهه منیشداوی؛ سیده مریم موسوی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jmsd.2024.77059.4411

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی چگونگی پدیدآیی رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی با روش ISM انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان‌های دولتی هستند که تعداد 15 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. ...  بیشتر

مدیریت منابع انسانی
شناسایی عوامل تقویت‌کننده انضباط اداری

ناصح روخنده؛ کیومرث احمدی؛ مهدی حمزه پور؛ فاطمه سهرابی

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، ، صفحه 81-120

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.72172.4267

چکیده
  انضباط اداری یکی از مهم‌ترین عوامل انسجام‌بخش در سازمان است و نقش کلیدی در بهبود عملکرد سازمان‌ها دارد؛ و شناسایی عواملی که باعث تقویت (پیشران‌ها) آن می شود ضروری است بنابراین هدف این پژوهش شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی و شاخص‌های کلیدی پیشران‌های انضباط اداری از طریق رویکرد فراترکیب که یکی از پژوهش های کیفی و از روش‌های فرا ...  بیشتر

الگوی هم‌راستایی گونه‌های بازاریابی داخلی و اشتباهات کارکنان بر اساس منطق نوع شناسی

علیرضا کوشکی جهرمی؛ معین عبدالمحمد سقا؛ سعید زرندی

دوره 32، شماره 107 ، فروردین 1402، ، صفحه 183-227

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.68380.4162

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف گونه‌شناسی همراستایی انواع اشتباهات کارکنان و یادگیری از آن‌ها با رویکرد بازاریابی داخلی انجام شده است. بدین منظور نگارندگان به بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه اشتباهات کارکنان و نحوه یادگیری از آن‌ها با رویکرد بازاریابی داخلی در سازمان‌ها برآمده‌اند و سپس بر اساس ماتریس بازاریابی داخلی و ...  بیشتر

تاثیر فلات شغلی بر روی سکوت سازمانی

حسین دامغانیان؛ عرفان شهباز

دوره 29، شماره 97 ، مهر 1399، ، صفحه 41-68

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.47005.3429

چکیده
  ازجمله مسائلی که امروزه سازمان‌ها را تهدید می‌کند سکوت سازمانی ، فلات شغلی و تاثیرات آنها برروی سازمان و منابع انسانی است. پژوهشگران سکوت سازمانی را خودداری از بیان ایده‌ها و نظریات راجع به مشکلات سازمانی می‌دانند. اما فلات شغلی به عنوان مرحله‌‌ای تعریف می‌شود که کارمندان بدون توجه به شغل فعلی و فاصله زمانی بسیار طولانی، فرصت‌ ...  بیشتر

مطالعه کیفی فرآیند استخدام مبتنی بر بازی کاری در کسب و کارهای نوپا

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی

دوره 29، شماره 96 ، تیر 1399، ، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.47159.3434

چکیده
  کسب­وکارهای نوپا نیازمند کاربرد فنون و مفاهیم مناسب و جدید مدیریتی هستند. بازی­کاری امروزه به عنوان ابزاری کاربردی و مفید برای سازمان­ها شناخته می­شود به همین دلیل این تحقیق کیفی در پاسخ به اینکه چگونه می­توان یک فرآیند مبتنی بر بازی کاری در حوزه منابع انسانی به ویژه در بخش کارمندیابی کسب­وکارهای نوپا ایجاد کرد انجام شده ...  بیشتر

تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره 7 ساله (96-1390)

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه

دوره 28، شماره 93 ، مهر 1398، ، صفحه 129-160

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10422

چکیده
  فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) متعلق به دانشگاه علامه طباطبائی به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در خصوص مدیریت با تمرکز بر مباحث مدیریت بهبود و تحول پایه‌گذاری شده است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد ...  بیشتر

تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی

محسن مرادی؛ محمدرسول حشمتی

دوره 23، شماره 75 ، مهر 1393، ، صفحه 69-69

چکیده
  منابع انسانی بهعنوان نیروی محرکه طرحهای استراتژیک سازمان بهشمار میرود که مدیریتآن نیازمند رویکردی استراتژیک میباشد. بنابراین تدوین استراتژی ب هعنوان نخستین مرحله درانجام برنامهریزیهای راهبردی در زمینه منابع انسانی محسوب میگردد. اتخاذ تصمیمات راهبردیو تدوین استراتژی در حوزه منابع انسانی، همانند طراحی استراتژی در سایر حوز ههای ...  بیشتر

انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه

میرعلی سیدنقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید نجفی کلیانی

دوره 21، شماره 67 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 129-153

چکیده
  انعطاف­پذیری منابع انسانی به ضرورت انکارناپذیر در محیط نامطمئن و پویای امروزی تبدیل شده است که به سازمان قابلیت واکنش مناسب در برابر تغییرات سریع محیطی را می‏دهد. در حالی محققان مدیریت راهبردی منابع انسانی، انعطاف­پذیری منابع انسانی را به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار برای شرکت در نظر گرفته­اند، نحوه­ی اثرگذاری انعطاف­پذیری ...  بیشتر

بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی

مرضیه مختاری پور؛ سید علی سیادت؛ شعله امیری

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1385، ، صفحه 41-56

چکیده
  امروزه تغییرات انطباقی از الزامات اصلی بقا و رقابت موثر محسوب می شوند. سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط پر تلاطم و رقابتی امروز باقی بمانند نیازمند کارکنان و مدیرانی هستند که انطباق پذیر باشند. رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگی های خاصی را می طلبد که عموما مدیران برای پاسخ به آنها ...  بیشتر

توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی

محمد صائبی

دوره 10، شماره 37.38 ، شهریور 1382، ، صفحه 135-148

چکیده
  این مقاله اساساً به توسعه ی راهبردی منابع انسانی می پردازد و سعی دارد بر این نکته تأکید ورزد که اقدامات پراکنده سازمان ها در زمینه ی توسعه ی منابع انسانی می تواند به گونه ی منظومه ای در راستای مأموریت و هدف های آنها گرد هم آید. پس از تشریح قلمرو توسعه ی منابع انسانی، شامل فرد، سازمان، ملی و فرا ملی، به ضرورت های جوز سازمانی مطلوب برای ...  بیشتر

کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، ، صفحه 157-195

چکیده
  امروزه کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری متداول شده است. نگرش اقتضایی به حسابداری مدیریت بر اساس این فرض، بنا شده است که به طور کلی، یک سیستم حسابداری مناسبت و مطلوب برای همه سازمان ها در همه شرایط وجود ندارد. نگرش اقتضایی توصیه می کند پیکربندی سیستم های اطلاعاتی حسابداری در رابطه با وضعیت خاص هر سازمان ساماندهی ...  بیشتر

بهسازی منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی از طریق گردش شغلی

غلامرضا اصیلی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، ، صفحه 233-248

چکیده
  صاحبنظران، معتقدند که موفقیت سازمان ها به ویژه سازمانهای تحقیقاتی در گرو فعالیت کارکنان راضی، دارای انگیزه و خلاق است که با اطلاع از اهداف سازمان در راستای تحقق بخشیدن و دستیابی به آن تلاش می نمایند و در این صورت، مدیران قادر خواهند بود توانمندی های افراد را از قوه به فعل در آورند. از طرفی در فرایند یادگیری بر این نکته تکیه شده که نخست ...  بیشتر

پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

ایرج سلطانی

دوره 7، شماره 27.28 ، اسفند 1379، ، صفحه 167-183

چکیده
  امروزه رسمیت و عینیت سازمانها با منابع انسانی آنها شناخته می شود و اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان هاست این که چگونه به منابع انسانی اهمیت داده شود نیازمند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است یعنی بدون برنامه نمی توان از نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت سازمان بهره برد. بنابراین سازوکاری ...  بیشتر

اقتصاد جهانی تحولات تکنولوژیکی و بالندگی منابع انسانی

محمدرضا ربیعی مندجین

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1374، ، صفحه 69-88

چکیده
  توسعه اقتصادی یک کشور مبتنی بر دو عامل مهم است یکی توسعه صنعتی و دیگری محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که نه تنها به رشد و توسعه صنعتی کمک می کند بلکه مشوق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیز می باشد. در خلال دهه گذشته تحولات اقتصادی جهانی عمده ای ناشی از تجدید ساختار اقتصادی کشورهای خاصی به وقوع پیوسته است.اتحادیه های بازرگانی منطقه ...  بیشتر

حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها

محمدرضا پژوهی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، ، صفحه 83-93

چکیده
  منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند دارائیها و سرمایه گذاریهای آن سازمان دارای اهمیت اساسی است. مدیران سازمانها به منظور افزایش کارائی سازمان تحت سرپرستی خود همواره مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و پرورش کارگران و کارمندان می نمایند اما معمولا مدیران اطلاعات جامعی در مورد ارزش اقتصادی منابع انسانی و میزان آموزش و تخصص آنها ...  بیشتر