پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه رسمیت و عینیت سازمانها با منابع انسانی آنها شناخته می شود و اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان هاست این که چگونه به منابع انسانی اهمیت داده شود نیازمند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است یعنی بدون برنامه نمی توان از نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت سازمان بهره برد. بنابراین سازوکاری که می توان بوسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن بعنوان یک سرمایه بی پایان و پایدار در جهت پویایی سازمان بهره گرفت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است. سازمان های مختلف از مرحله روزمرگی و برنامه روزی در بعد منابع انسانی خواسته یا ناخواسته بایستی به سمت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی حرکت نمایند و رسیدن به این مهم به یکباره میسر نیست و بایستی زمینه ها و پیش نیازهای آن مهیا شده و این بدان علت است که توجه به پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی مهمتر از خود برنامه ریزی است بنابراین با توجه به اهمیت پیش نیازها در طراحی برنامه های استراتژیک منابع انسانی در این مقاله سعی بر آن است که حداقل سه پیش نیاز ضروری برای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی به شرح زیر تبیین شود.
الف: پیش نیاز های ساختاری ب: پیش نیازهای فرهنگی ج: پیش نیازهای انسانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prerequisites for strategic planning of human resources

نویسنده [English]

  • iraj soltani

دوره 7، شماره 27.28
زمستان 1379
صفحه 167-183
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395