بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هسئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 هشئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه تغییرات انطباقی از الزامات اصلی بقا و رقابت موثر محسوب می شوند. سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط پر تلاطم و رقابتی امروز باقی بمانند نیازمند کارکنان و مدیرانی هستند که انطباق پذیر باشند. رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگی های خاصی را می طلبد که عموما مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک نماید هوش عاطفی می باشد. هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانات و احساسات در توانمندی های انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش عاطفی، رهبرانی موثر هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. در این مقاله هوش عاطفی و کاربرد آن در گزینش و رشد و توسعه توانایی های شغلی، آموزش و بهبود مدیریت منابع انسانی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Emotional Intelligence and Human Resources Management, Group Effective Leadership & Employment Progress

نویسندگان [English]

  • marzieh mokhtaaripour 1
  • seyed ali siadat 2
  • shole amiri 3

چکیده [English]

Nowadays adaptive changes are one of the main requirements of the effective permanence and competition. In order to organizations be able to remain in a challenging and competitive today's environment, those need staff and managers adaptable. Leading an organization to adapt with changes and for permanence and growth in new environments needs special characteristics that generally challenge manager's abilities. One of the most important abilities that can help leaders and managers to answer these changes is emotional intelligence. Emotional intelligence is a subject that tries to describe and interpret the effect of emotions and feelings in human abilities. Managers who have emotional intelligence are effective leader


دوره 13، شماره 52
زمستان 1385
صفحه 41-56
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395