حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند دارائیها و سرمایه گذاریهای آن سازمان دارای اهمیت اساسی است. مدیران سازمانها به منظور افزایش کارائی سازمان تحت سرپرستی خود همواره مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و پرورش کارگران و کارمندان می نمایند اما معمولا مدیران اطلاعات جامعی در مورد ارزش اقتصادی منابع انسانی و میزان آموزش و تخصص آنها ندارند. مدیران و سرمایه گذاران به منظور برنامه ریزی، کنترل منابع انسانی، کارائی و اثر بخشی تصمیم گیی های خود به اطلاعاتی که ارزش منابع انسانی سازمان ها را نشان دهد نیازمندند.
در این مقاله مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها ارائه شده، این مدل از سوی اریک فلم هولتز معرفی شده و در آن چگونگی تعیین ارزش دارائیهای انسانی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human resource accounting model for the valuation of human resources

نویسنده [English]

  • mohamadreza pajhohi

دوره 2، شماره 8
زمستان 1371
صفحه 83-93
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395