دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رهبری سازمانی
فرانظریه‌ای در رهبری سازمان مبتنی بر هستی‌شناسی وحدت‌گرا

فاطمه سادات میر؛ سیدمهدی الوانی؛ حامد دهقانان؛ مهدی گلشنی؛ زهره دهدشتی شاهرخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/jmsd.2024.77837.4428

چکیده
  اهمیت رهبری از یکسو و کثرت نظریات در این حوزه از سوی‌دیگر، لزوم بازاندیشی و انجام تحقیقات در این خصوص را بیشتر می‌کند. هدف این پژوهش اکتشافی، شناسایی خلاءهای نظریات رهبری موجود، و ارائۀ فرانظریۀ جدیدی به منظور رفع این خلاءهاست. در این پژوهش کتابخانه‌ای از فرانظریه که یکی از روشهای پژوهش موثر جهت بازاندیشی در علم است، استفاده‌شده‌است. ...  بیشتر

اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه‌محور در بخش دولتی

زهرا کوثر؛ سید مهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ وجه اله قربانی زاده

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، ، صفحه 7-29

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.62073.3977

چکیده
  این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه‌محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران

حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ حسن عباس زاده

دوره 21، شماره 66 ، دی 1390، ، صفحه 79-99

چکیده
  در دنیای امروز، کارآفرینی و گرایش به آن نقش  مهمی‏را در بقا و توسعه سازمان‎ها در محیط‎های متلاطم و پویا ایفا می‎کند. امروزه توسعه گرایش به کارآفرینی به منظور تقویت نوآوری، ابتکارعمل و مخاطره پذیری در سازمانها از جمله مباحث مورد توجه در ادبیات مدیریت است؛ در خصوص ابعاد و مولفه­های گرایش به کارآفرینی1 نظیر نوآوری، ابتکارعمل ...  بیشتر

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی

سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور

دوره 18، شماره 54 ، شهریور 1386، ، صفحه 1-38

چکیده
  در این مقاله سعی شده است علاوه بر ارایه مطالب جدید در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی، کاربرد آن در تصمیم گیری راهبردی مدیران ارایه شود. در اینجا شبکه های عصبی مصنوعی برای اجرای یک مدول تصمیم در چارچوب تصمیم گیری راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله چگونگی بکارگیری و پذیرش شبکه های عصبی در چارچوب تصمیم گیری راهبردی را توصیف می کند. ...  بیشتر

تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران

سید مهدی الوانی؛ محسن علیزاده ثانی

دوره 18، شماره 53 ، خرداد 1386، ، صفحه 1-24

چکیده
  ناتوانی مدلهای سنتی و مدلهای بازار مدار مدیریت دولتی برای پاسخگویی به فرایندهای پیچیده و پویای تصمیم گیری عمومی معاصر، موجب حرکتی در بخش دولتی در طی دهه 1990 از تاکید صرف بر کیفیت ارائه خدمات به تاکید بر حکمرانی خوب گردید و لیکن واژه های معدودی را می توان در علوم اجتماعی به اندازه حکمرانی مبهم یافت. بنابراین زمانی که میخواهیم کیفیت حکمرانی ...  بیشتر

طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو)

سید مهدی الوانی؛ کیوان شاهقلیان

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1385، ، صفحه 1-16

چکیده
  در دنیای امروز، سرمایه دانش و خردمندی تنها راه ایجاد ثروت در سازمان ها و جوامع است. سرمایه های طبیعی و انسانی زمانی به ثروت تبدیل می شوند که با سرمایه دانش آمیخته و عجین شده باشند. دانش، اطلاعات، دارایی های معنوی، تخصص و صلاحیت های حرفه ای، ابزارهای تولید ثروت اند و جوامعی که فاقد این ابزارها باشند فقیر محسوب می شوند. امروزه توانمندی ...  بیشتر

نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت

سید مهدی الوانی

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1385، ، صفحه 47-63

چکیده
  در دهه پنجاه میلادی بولدینگ عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشدار دهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان تئوری عمومی سیستمها به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ...  بیشتر

سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی

سید مهدی الوانی؛ فرشته قشقایی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1385، ، صفحه 25-38

چکیده
  زندگی در دهکده ی جهانی با سرعت روزافزون ارتباطات و وابستگی کشورها به هم به اشکال مختلف موجب مواجه شدن انسانها با مشکلات عدیده ای می شود که سازمانها و نهادهای موجود از عهده ی حل آنها بر نخواهند آمد. سازمان های جامعه مدنی در دو دهه ی اخیر نقش بسیار ارزنده ای در نظام حکومتی و حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده اند. این سازمان ها برای حفظ نقش و مشروعیت ...  بیشتر

اخلاقیات و مدیریت به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان

سید مهدی الوانی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، ، صفحه 1-12

چکیده
  اخلاق به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسانها، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در مدیریت نیز این ساز و کار درونی بدون آنکه نیاز به اهرمهای بیرونی داشته باشد قادر است تا عملکردهای اخلاقی را در کارکنان تضمین نموده و سازمانی اخلاقی را بوجود آورد. نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم گیری ها و انتخاب ها و در برخوردها و ارتباطات ...  بیشتر

مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی

سید مهدی الوانی؛ نور محمد یعقوبی

دوره 10، شماره 39.40 ، اسفند 1382، ، صفحه 5-20

چکیده
  ضرورت توجه به اخلاقیات در مدیریت دولتی، پژوهش ها و مطالعات متعددی بدنبال داشته است. بی گمان تقویت اخلاقیات در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان های عمومی و افزایش مشروعیت این سازمان ها در انظار عمومی ایفا کند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تبیین مفهوم اخلاق در مدیریت دولتی و ضرورت توجه به آن در ...  بیشتر

مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی

دوره 10، شماره 37.38 ، شهریور 1382، ، صفحه 3-18

چکیده
   مدل امتیازات متوازن (BSC) مدل کیفی و جامع برای مدیریت عملکرد سازمانها است. این مدل با تمرکز بر استراتژیهای سازمان و ایجاد تعادل در حوزه های مهم سازمان - امول مالی، مشتریان یا ارباب رجوع، فرایندهای داخل سازمانی و رشد و یادگیری - سعی در مدیریت و ارزیابی سازمانهای پیچیده دارد. در این مقاله ضمن بیان مفهوم، شیوه کاربرد مدل امتیازات متوازن ...  بیشتر

آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال؟

سید مهدی الوانی

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، ، صفحه 1-12

چکیده
  مدیریت دولتی و جهانی شدن موضوعاتی مرتبط به هم هستند که محور اغلب بحث های آغاز هزاره سوم را در حوزه امور عمومی و سیاست تشکیل می دهند. جهانی شدن به  عنوان یک پدیده پیش رونده بر مدیریت دولتی کشورها آثاری بجای می گذارد و به نوعی در شکل گیری آن موثر واقع می شود. سوال مطرح برای اندیشمندان و کسانیکه به نحوی با مدیریت دولتی در ارتباطند، اینست ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی

دوره 9، شماره 33.34 ، شهریور 1381، ، صفحه 9-26

چکیده
  امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. این مقاله با ارائه تعاریف و مقایسه دیدگاه های صاحبنظران عمده به تعریف ...  بیشتر

تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سیدنقوی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، ، صفحه 56-68

چکیده
  در این مقاله، ضمن تشریح تئوری کارگزاری و مفروضات اساسی آن، برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق، قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی می شود. سپس نقش و کاربرد تئوری کارگزاری در مدیریت دولتی تبیین ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه

سید مهدی الوانی

دوره 8، شماره 29.30 ، شهریور 1380، ، صفحه 117-142

چکیده
  نظام های سیاسی بر اساس بنیانهای ارزشی، اعتقادات و ایدئولوژی و فرهنگ خاص شکل می گیرند و ساختار حکومتی مناسب و شایسته به منظور تنظیم رفتار و روابط حاکمان، گروه های مختلف جامعه و افراد جامعه را طراحی و به مورد اجرا می گذارند ساختار نظام های سیاسی نیز بر مبنای ایدئولوژی، اعتقادات و ارزش هایی که نظام پایه آن استوار است، شکل میگیرد و به تبع ...  بیشتر

مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد

دوره 7، شماره 25.26 ، شهریور 1379، ، صفحه 12-40

چکیده
  نظریه انتقادی در کنار پدیدار شناسی یکی از جریان های مهم تفکر اجتماعی در جهان معاصر است که بر زمینه های مختلف اندیشه های انسانی اثرات زیادی به جای گذاشته است. مدیریت دولتی نیز از این نفوذ بر کنار نمانده و تفکر انتقادی مبانی آن را دستخوش دگرگونی و تحول نموده است. در این مقاله ضمن تشریح نظریه انتقادی اولیه، نظریه انتقادی متعالی هابرماس ...  بیشتر

پژوهش کیفی

سید مهدی الوانی

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1374، ، صفحه 17-28

چکیده
  یکی از مشکلات پژوهش در مقوله ی سازمان و مدیریت ناسازگاری موضوع تحلیل و ابزار تحلیل است. سال هاست محققان این رشته با استفاده از ابزارهای تحقیقی که خاص علوم طبیعی است به سراغ مسائل انسانی و سازمانی آمده و کوشیده اند تا این دو ناساز را همساز کنند که در این امر توفیق حاصل نگردیده است. در این مقاله تلاش شده تا پژوهش کیفی به عنوان رویکردی مناسب ...  بیشتر

مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد

دوره 4، شماره 13.14 ، شهریور 1373، ، صفحه 13-32

چکیده
  نظریه انتقادی در کنار پدیدارشناسی یکی از جریانهای مهم تفکر اجتماعی در جهان معاصر است، که بر زمینه های مختلف اندیشه های انسانی اثرات زیادی به جای گذاشته است. مدیریت دولتی نیز از این نفوذ بر کنار نمانده و تفکر انتقادی مبانی آن را دستخوش دگرگونی و تحول نموده است. در این مقاله ضمن تشریح نظریه انتقادی اولیه، نظریه انتقادی متعالی هابرماس ...  بیشتر

استعاره ها: ابزار شناخت سازمان

سید مهدی الوانی

دوره 2، شماره 7 ، آذر 1371، ، صفحه 23-52

چکیده
  شاید یکی از دلایلی که شناخت ما را از سازمانها دچار کاستی و نقص ساخته و اقدامات و فعالیت هایمان را در سازمان ها به ورطه شکست کشانیده است ساده انگاری و جزء نگری ما نسبت به پدیده پیچیده سازمان و روابط درونی آنست. مدلسازی راهی سهل برای تصمیم گیری و تحلیل های سازمانی بوده و ما با اتکا به آن آنچه را که پیچیده و بغرنج بوده است از نظر دور داشته ...  بیشتر

مدیریت مسائل عمومی

سید مهدی الوانی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1371، ، صفحه 21-36

چکیده
  در ادبیات و متون سنتی مدیریت، وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت برای مدیران موفق از الزامات اولیه بود و بعدها نیز نقش های دیگری چون نقش تصمیم گیری، نقش ارتباطی و اطلاعاتی برای مدیران مطرح گردید. اما جدایی سازمان از محیط اجتماعی و مشغول شدن مدیران به اهداف سازمان و بی التفاتی آنان به مسائل اجتماعی موجب گشوده شدن باب جدیدی در ...  بیشتر

پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران

سید مهدی الوانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1370، ، صفحه 6-12

چکیده
  گروه اندیشی نحوه تفکری است که در آن اعضا گروه تحت فشار گروهی آنچنان توافق جو می شوند که از ارزیابی های واقعگرا یا نه باز می مانند و به یک گزینه که مورد نظر گروه است دل می بندند و آن را باور می دارند. زمانیکه گروه دچار ضایعه تفکر جمعی گردید محورهای بحث و گزینه های مورد نظر در تصمیم گیریها بسیار محدود شده و از اینرو تصمیمات غالباً انتخاب ...  بیشتر

تصمیم گیری در بحران

سید مهدی الوانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1370، ، صفحه 68-86

چکیده
  از جمله مباحثی که در سنوات اخیر در مدیریت مطرح شده است مبحث تصمیم گیری در شرایط بحرانی است. فرایند تصمیم گیری معمولا شامل بیان صحیح اهداف، یافتن راه حل های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان پذیری آنان، ارزیابی و عواقب و نتایج ناشی از اجرا هر یک از این راه حل ها و نهایتا، انتخاب و اجرا آن راه حلی است که معتقدیم بیشترین کمک را در نیل به اهداف ...  بیشتر