پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مشکلات پژوهش در مقوله ی سازمان و مدیریت ناسازگاری موضوع تحلیل و ابزار تحلیل است. سال هاست محققان این رشته با استفاده از ابزارهای تحقیقی که خاص علوم طبیعی است به سراغ مسائل انسانی و سازمانی آمده و کوشیده اند تا این دو ناساز را همساز کنند که در این امر توفیق حاصل نگردیده است. در این مقاله تلاش شده تا پژوهش کیفی به عنوان رویکردی مناسب تحقیق در مسائل سازمان و مدیریت معرفی و ویژگی های آن تشریح شود. ماهیت و سرشت پژوهش های کیفی، شیوه های گردآوری اطلاعات در این نوع پژوهش ها، دسته بندی پژوهش های کیفی و برخی مشکلات آنها محورهای اصلی بحث در این مقاله را تشکیل می دهد. امید است طرح این موضوع آغازی باشد برای بحث های اساسی تر در زمینه پژوهش های سازمانی و مدیریت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Research

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvani
چکیده [English]

One of the most important problems in organization and management research is uncompatibility of subject and research method. Traditionally researchers of management and organization have used research methods of natural sciences to explore the unknown of organizations. In this article, author tries to introduce Qualitative Research as an appropriate approach to solve the mentioned problem. Nature, data collection methods, and Trys of Qualitative Research are main sections of present article. The author hopes this article plays an influential role in introducing a new way for researchers in organization and management.