پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گروه اندیشی نحوه تفکری است که در آن اعضا گروه تحت فشار گروهی آنچنان توافق جو می شوند که از ارزیابی های واقعگرا یا نه باز می مانند و به یک گزینه که مورد نظر گروه است دل می بندند و آن را باور می دارند. زمانیکه گروه دچار ضایعه تفکر جمعی گردید محورهای بحث و گزینه های مورد نظر در تصمیم گیریها بسیار محدود شده و از اینرو تصمیمات غالباً انتخاب هایی ضعیف بوده و تصمیم گیرندگان کلیه وجوه ممکنه در انتخابها را مورد مطالعه قرار نمی دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The consequences of group thinking in decision-making managers

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvani

دوره 1، شماره 3
پاییز 1370
صفحه 6-12
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395