مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریه انتقادی در کنار پدیدار شناسی یکی از جریان های مهم تفکر اجتماعی در جهان معاصر است که بر زمینه های مختلف اندیشه های انسانی اثرات زیادی به جای گذاشته است. مدیریت دولتی نیز از این نفوذ بر کنار نمانده و تفکر انتقادی مبانی آن را دستخوش دگرگونی و تحول نموده است. در این مقاله ضمن تشریح نظریه انتقادی اولیه، نظریه انتقادی متعالی هابرماس را مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان مدیریت دولتی را از دیدگاه نظریه انتقادی به تصویر و ویژگی های آن را بر می شماریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Administration From Critical Theory Perspective

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi alvaani 1
  • hasan daanaai fard 2

چکیده [English]

Critical  theory  is one  of the  contemporary thoughts  about social sciences. Critical theory, emphasises   social  realities  incorporating   historically situated structures.Thus  critical theory aim at criticizing and transforming socail, political cultulal  economic  ethnic  and volues. In  the  article, First, we study  early  crirical theory,  then  discuss (critical  of Max Horkheimer) critical theory  of Urgen  Habermas. At the  end examine its  relation  to public administration

دوره 7، شماره 25.26
تابستان 1379
صفحه 12-40
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395