مدیریت مسائل عمومی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در ادبیات و متون سنتی مدیریت، وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت برای مدیران موفق از الزامات اولیه بود و بعدها نیز نقش های دیگری چون نقش تصمیم گیری، نقش ارتباطی و اطلاعاتی برای مدیران مطرح گردید. اما جدایی سازمان از محیط اجتماعی و مشغول شدن مدیران به اهداف سازمان و بی التفاتی آنان به مسائل اجتماعی موجب گشوده شدن باب جدیدی در مدیریت شده است که آن را مدیریت مسائل اجتماعی با مسئولیت اجتماعی برای مدیران نام نهاده اند. مدیران امروز باید ابعاد ابعاد اجتماعی و عمومی حرفه خود را شناخته و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آن آگاه باشند. آنان باید علاوه بر وظایف سنتی به وظیفه ای جدید عنایت کنند که همانا مدیریت مسائل اجتماعی و عمومی و مسئولیت پذیری در برابر جامعه و عامه مردم می باشد. در این مقاله کوشش شده تا ابعاد مختلف این مسئله بررسی شده و این وظیفه جدید به خوانندگان نشریه مطالعات مدیریت معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of public affairs

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvani