دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مبانی و چالش های نظری بکارگیری الگوهای مدیریت گرا در دانشگاه

شمس السادات زاهدی؛ علی چیت ساز

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 1-18

چکیده
  دانشگاه به عنوان نوعی سازمان پیچیده بر رویکردهای نظری مختلف مدیریتی استوار است. دوگانگی الگوهای حرفه گرا و مدیریت گرا از موضوعات مهم و قابل بحث در مدیریت دانشگاه است. مدیریت گرایی با طرح مباحثی نظیر پیروی از روشی های بازار؛ تعقل گرایی و لزوم اقتصادی شدن عملکرد مؤسسات آموزش عالی؛ جهانی شدن و رقابت دارای راهکارهای عملی برای مشکلات مؤسسات ...  بیشتر

مفاهیم و دیدگاههای ائتلافهای استراتژیک

سید محمد اعرابی؛ افشین فتح الهی

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 19-44

چکیده
  در عصر جهانی سازی و تغییرات سریع تکنولوژیکی "ائتلافهای استراتژیک " در قالب همکاری بین شرکتها، به یکی از ابزارهای مهم مدیریت کسب و کار جهت بهبود رقابت پذیری شرکت ها تبدیل شده است. در ابتدای مقاله، آماری از تعداد ائتلاف های انجام شده توسط برخی از شرکتهای برتر دنیا، برگزیده مجله فورچون، جهت تبیین دلایل و ضرورت پرداختن به ائتلاف های استراتژیک ...  بیشتر

فرهنگ دانایی (ابعاد، شاخص ها و مقایسه چند سازمان)

سید محمد زاهدی؛ علی انتظاری هرسینی

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 45-70

چکیده
  فرهنک دانایی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دانش، بیان کننده  ارزشها و باورهای افراد در مورد خلق، تسهیم، و بکارگیری دانش است؛ و نقشی بسیار اساسی در موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت دانش ایفا می کند. از این رو سنجش فرهنگ دانایی و ایجاد و تقویت ارزشها و باورهای سوق دهنده فعالیت های مدیریت دانش، اهمیت بسیاری دارد. در ...  بیشتر

بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "

نادر مظلومی؛ فریبا لطیفی؛ هیوا آسایی

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 71-92

چکیده
  در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار افراد در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید. این تحقیق به بررسی تأثیر میزان ریسک پذیری مدیران عامل با استفاده بر عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. میزان ریسک پذیری مدیران عامل با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد طراحی شده بر مبنای مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار ...  بیشتر

امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات شهری: مطالعه شهرداری مشهد

فتاح شریف زاده؛ علیرضا ذبیحی

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 93-122

چکیده
  در عصر حاضر سازمان های زیادی به اجرای مدیریت کیفیت جامع روی آورده اند. در این تحقیق سعی بر این است که نشان داده شود که آیا امکان به کارگیری و استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در شهرداری مشهد وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور با بررسی های اولیه شش متغیر مستقل تعهد مدیریت ارشد، مسؤلیت پذیری و خدمت رسانی، آموزش کارکنان، مشارکت، به کارگیری ...  بیشتر

الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران

قاسم انصاری رنانی؛ وحید ناصحی فر

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 123-140

چکیده
  در این مقاله، با توجه به اهمیت و کاربرد بازاریابی خدمات مالی در توسعه معاملات کارگزاران بورس اوراق بهادار، به بررسی این موضوع پرداخته شده است. این مقاله حاصل پژوهشی پیمایشی در مورد کاربرد مفاهیم، روشها و مدلهای بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران بوده و یافته های تحقیقی شامل موارد زیر است: (۱) آمیخته های بازاریابی: آمیخته ...  بیشتر

مدلی برای رتبه بندی مشتریان در صنعت بانکداری به منظور اجرایی نمودن مدیریت روابط با مشتری (CRM) (بررسی موردی بانک ملت)

محمود محمدیان؛ فرشته امین

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 141-172

چکیده
  از جمله موضوعات مهم در زمینه بازاریابی، بازاریابی رابطه مند است. بازاریابی رابطه مند به ایجاد روابط بلندمدت و متقابل با افراد و سازمانها و گروههای ذینفع اشاره می کند و اساس آن برقراری ارتباطات مطلوب و مؤثر با مشتری به منظور حفظ و نگهداری مشتری است. بازاریابی رابطه مند به دنبال مشتری مداری و کسب رضایت مندی و وفاداری مشتریان نسبت به ...  بیشتر

توضیح یک الگوی تکنولوژیک در حوزه ی مدیریت منابع انسانی

میر علی سید نقوی؛ علی فیاضی آزاد

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 173-196

چکیده
  نوشتار حاضر، به بررسی این موضوع که چگونه می توان مشاغل را با استفاده از یک الگوی تکنولوژیک براساس تنوع پذیری وظایف و قابلیت تحلیل پذیری ان تحت یک چارچوب طبقه بندی نمود، می پردازد. در این صورت مدیریت منابع انسانی سازمان ها نیازمند استفاده از روش های متفاوتی در ارتباط با برنامه ریزی، نگهداشت، جبران خدمات و کنترل منابع انسانی خواهند ...  بیشتر

نقش مذهب، معنویت در جهانی شدن

رضا طهماسبی؛ جبار باباشاهی

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، صفحه 197-212

چکیده
  جهانی شدن موجب گشوده شدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر و سهولت مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. اما جهانی شدن بدون توجه به ارزشها، مذهب و معنویت، امکان پذیر نیست. بنابراین دین و مذهب به عنوان یک عامل انسجام دهنده بین افراد که در برگیرنده ارزشها و اخلاقیات است و معنویت نیز به عنوان عامل انسجام دهنده بین افراد که در برگیرنده ارزشها ...  بیشتر