نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جهانی شدن موجب گشوده شدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر و سهولت مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. اما جهانی شدن بدون توجه به ارزشها، مذهب و معنویت، امکان پذیر نیست. بنابراین دین و مذهب به عنوان یک عامل انسجام دهنده بین افراد که در برگیرنده ارزشها و اخلاقیات است و معنویت نیز به عنوان عامل انسجام دهنده بین افراد که در برگیرنده ارزشها و اخلاقیات است و معنویت نیز به عنوان عاملی که معنا دهنده به زندگی است، نقش مهمی در جهانی شدن دارند. از این رو، مقاله حاضر به بررسی نقش مذهب و معنویت در جهانی شدن می پردازد. بدین منظور ابتدا جهانی شدن و تاریخچه آن مورد بحث قرار گرفته، سپس معنویت تعریف شده و تفاوت آن با مذهب بیان می شود و در نهایت نقش مذهب و معنویت در جهانی شدن مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Religion and Spirituality in Globalization

نویسندگان [English]

  • reza tahmasbi
  • jabbar babashahi

چکیده [English]

Globalization causes openness of countries boundary for each other and is of economic, social and cultural transactions. But globalization is impossible without attention to values, religious and spirituality. therefore, religious as an integrating factor between people that involves values, ethics and spirituality, as an meaning full factor for life have critical role in globalization. So, this paper considers the role of religious and spirituality in globalization. for this reason, at first we discuss globalization and its history and then introduce spirituality, after that we state difference between spirituality and ethics, finally consider the role of religious and spirituality in globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • religious
  • Globalization