نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، با توجه به اهمیت و کاربرد بازاریابی خدمات مالی در توسعه معاملات کارگزاران بورس اوراق بهادار، به بررسی این موضوع پرداخته شده است. این مقاله حاصل پژوهشی پیمایشی در مورد کاربرد مفاهیم، روشها و مدلهای بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران بوده و یافته های تحقیقی شامل موارد زیر است: (۱) آمیخته های بازاریابی: آمیخته های بازاریابی معاملات خرده عبارتند از: (الف) افراد (ب) فرآیند (ج) مکان (د) ترویج (ه) شواهد فیزیکی و عوامل بیرونی نیز بر معاملات کارگزاری تأثیر می گذارند و آمیخته های بازاریابی معاملات عمده عبارتند از: الف) فرآیند (ب) محصول (شهرت کارگزاری) (ج) ترویج (ارائه اطلاعات) (د) افراد و عوامل بیرونی نیز بر معاملات کارگزاری تأثیر می گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Model in Financial Services Marketing in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • ghasem ansaari ranani 1
  • vahid nasehi far 2

چکیده [English]

By developing the global condition and changing the Industrial Economy to Service Economy, and also considering the fast development of organizations and service institutions in all over the world,a new field of marketing as called, "Services Marketing" has been introduced. Different professional branches of service marketing such as "Financial Services Marketing: in financial institutions and financial dealing have been practiced. Considering the importance and implication of financial services marketing in the development of stock exchange market , We have reviewed this issue in the present research. This study is a survey related with applying the context , methods and financial services marketing models in Tehran stock exchange market. Regarding the research literature, marketing model of dealing services are as follow: l. Marketing Mixes , 2.Marketing research in the field of assessing self-potentiality, knowing the competitors, investors and environmental conditions, 3.Market segmentation, its