نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در عصر حاضر سازمان های زیادی به اجرای مدیریت کیفیت جامع روی آورده اند. در این تحقیق سعی بر این است که نشان داده شود که آیا امکان به کارگیری و استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در شهرداری مشهد وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور با بررسی های اولیه شش متغیر مستقل تعهد مدیریت ارشد، مسؤلیت پذیری و خدمت رسانی، آموزش کارکنان، مشارکت، به کارگیری آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی و ملموس برای رسیدن به هدف مورد نظر مطرح و انتخاب شد. پس از طرح سؤالات و فرضیات، به جمع آوری مبانی نظری تحقیق پرداخته شد و با طراحی پرسشنامه جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم و تعیین نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات، اطلاعات به کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان هم پیشنهاداتی متناسب با تحلیل های به دست آمده برای شهرداری مشهد ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Establishing Quality Management System in Urban Service Organization: A Study of Mash - Had Municipality

نویسندگان [English]

  • fattah sharif zadeh 1
  • alireza zabihi 2

چکیده [English]

Many organizations have paid attention on Total Quality Management, (TQM) implementation. This research tries to examine whether TQT\t1 system in Mash - had Municipality could be applied? the most famous categories of strategic alliances will be reviewed and two new categories will be discussed based on the aspects of reengineering, restructuring, accounting and economy indices. At the end of this article, transaction cost theory, resource based view and De Novo Perspective as motivators of implementing strategic alliances will be reviewed and concluded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliances
  • Transaction cost theory
  • Resource based view and De Novo Perspective