نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نوشتار حاضر، به بررسی این موضوع که چگونه می توان مشاغل را با استفاده از یک الگوی تکنولوژیک براساس تنوع پذیری وظایف و قابلیت تحلیل پذیری ان تحت یک چارچوب طبقه بندی نمود، می پردازد. در این صورت مدیریت منابع انسانی سازمان ها نیازمند استفاده از روش های متفاوتی در ارتباط با برنامه ریزی، نگهداشت، جبران خدمات و کنترل منابع انسانی خواهند بود و موانعی که بر سر راه به کارگیری این روش ها  وجود دارد، به صورت مفروضات تجربی قابل ازمایش مطرح خواهد شد. همچنین، در این نوشتار راهکارهای استفاده مناسب مدیریت منابع انسانی سازمان های مختلف از این الگو در زمینه طبقه بندی مشاغل ارائه می شود و در پایان جنبه های اصلی برای پیاده سازی مناسب این الگو مورد توجه قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of a Technology Model in Human Resource

نویسندگان [English]

  • mir ali seyed naghavi 1
  • ali fayazi azad 2

چکیده [English]

In this paper, we explain a Technology model based on analyzability and variety and its application in human resource management; then 4 human resource management used to different models to planning, maintains, compensation and In doing so, in the earlier stage of study, six independent variables including senior management commitment, responsibility and service orientation, personnel training and participating, applying date information and tangible and physical factors to achieve goals were selected and studied. After introducing research questions and hypothese, theoretical literature compiled. Then research questionnarie was designed and conducted in order to analyze collected data through SPSS statistical package. Finally, appropriate suggestions with regard to available analysis were mdad to municipality senior manager.