دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی

سید محمد اعرابی؛ میترا دانشپرور

دوره 18، شماره 55 ، مهر 1386، صفحه 1-21

چکیده
   امروزه بیشتر کارکنان و کارفرمایان به دنبال بکارگیری الگوهای انعطاف پذیری هستند؛ اما هر کدام به دلایل مختلف. از یک سو کارکنان به دنبال ایجاد هماهنگی میان کار و زندگی خود هستند که یک روش مناسب برای کمک به آنها به منظور دستیابی به چنین هماهنگی، استفاده از الگوهای انعطاف پذیری است و از سوی دیگر، کارفرمایان به دلایل مالی و کسب و کار ...  بیشتر

حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران

فرح الله رهنورد؛ باقر عباس پور

دوره 18، شماره 55 ، مهر 1386، صفحه 25-38

چکیده
  بی شک حاکمیت خوب دیدمان جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. ویژگی های ذکر شده برای حاکمیت خوب حکایت از آن دارند که پیاده سازی آن مستلزم طراحی مدل بومی در کشور است. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین مفهوم و ویژگی های حاکمیت خوب، در خصوص پیاده سازی آن مدلی را ارائه دهد که با رویکرد معماری تدوین شده است. معماری حاکمیت ...  بیشتر

ابعاد و مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

سید محمد زاهدی؛ فرشته لطفی زاده

دوره 18، شماره 55 ، مهر 1386، صفحه 39-64

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله تبیین مفهوم سرمایه فکری و اجزای آن و همچنین معرفی مدلهای گوناگون اندازه گیری سرمایه فکری می باشد. در این مقاله ابتدا به تعریف سرمایه فکری و اجزای آن پرداخته شده و در این راستا از نظرات اندیشمندان مختلف استفاده شده است. جهت نیل به این منظور مبانی نظری بررسی شده است. در قسمت های بعدی ضرورت سنجش و مدل های اندازه گیری ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت(مطالعه موردی هتلهای شهر اصفهان)

مهدی جمشیدیان؛ امیر حسین شریعتی

دوره 18، شماره 55 ، مهر 1386، صفحه 65-94

چکیده
  مقاله حاضر به شناسایی و بررسی یکدسته عوامل اصلی که بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت در هتلهای شهر اصفهان مؤثر هستند می پردازد. هدف مقاله آن است که تأثیر عواملی مانند، ۱- بسته های متنوع اتاق، غذا و نوشیدنی و خدمات دیگر، ۲- موقعیت مکانی هتل، ۳- شهرت نام هتل، - تمرکز بر بازار اتاقها، ۵- تمرکز بر بازار غذا و نوشیدنی، ا- آمیخته ...  بیشتر

مدلهای ورود به بازارهای بین المللی

زهره دهدشتی شاهرخ

دوره 18، شماره 55 ، مهر 1386، صفحه 95-118

چکیده
  فرآیند بین المللی شدن به معنای توسعه صادرات است. شرکتها از لحاظ قرار گرفتن بر روی پیوستار فرآیند بین المللی شدن متفاوت هستند و در هر مرحله از این فرآیند نیاز به خدمات متفاوتی جهت توسعه صادرات دارند. فرآیند بین المللی شدن شرکت ها مورد توجه تحقیقات تجربی بسیاری بوده و از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چهار مدل ...  بیشتر

مدل ارتباطات مدیران و کارکنان (مطالعه همواردی شرکت ایران خودرو)

بهروز قلیچ لی

دوره 18، شماره 55 ، مهر 1386، صفحه 119-148

چکیده
  ارتباطات مدیران و کارکنان به عنوان یکی از حوزه های ارتباطات سازمانی داخلی نظر بسیاری از مدیران و محققان سازمانی را به خود جلب کرده است. از آنجا که بین ارتباطات مدیران و کارکنان و موفقیت سازمانی رابطه مستقیمی وجود دارد، بهبود ارتباطات مدیران و کارکنان می تواند منتج به توسعه روابط کارکنان و نیز بهبود سازمانی شود. هدف این مقاله تبیین ...  بیشتر

جایگاه مدیریت پروژه در فرایند انتقال تکنولوژی

جعفر باقری نژاد؛ محمدزضا ملاحی

دوره 18، شماره 55 ، مهر 1386، صفحه 149-172

چکیده
  از جمله شاخص های توسعه یافتگی بنگاه های اقتصادی در دنیای امروز، برقراری رویکرد مدیریت پروژه و توسعه تفکر سازمان مبتنی بر پروژه است. امروزه دانش مدیریت پروژه در ابعاد گسترده ای در فرایندهای راهبردی (استراتژیک) و عملیاتی سازمان ها رسوخ یافته است. عصر اطلاعات و ویژگی های پروژه های فناوری اطلاعات نیز بر حساسیت موضوع مدیریت پروژه و کاربرد ...  بیشتر