نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دانشگاه به عنوان نوعی سازمان پیچیده بر رویکردهای نظری مختلف مدیریتی استوار است. دوگانگی الگوهای حرفه گرا و مدیریت گرا از موضوعات مهم و قابل بحث در مدیریت دانشگاه است. مدیریت گرایی با طرح مباحثی نظیر پیروی از روشی های بازار؛ تعقل گرایی و لزوم اقتصادی شدن عملکرد مؤسسات آموزش عالی؛ جهانی شدن و رقابت دارای راهکارهای عملی برای مشکلات مؤسسات آموزش عالی است. یادگیری سازمانی، حاکمیت مطلوب و رهبری از ضرورتهای راهبردی است که توجه به آنها در فرایند تغییر الگوی مدیریت دانشگاهی و تدوین استراتژی آموزش عالی، موجب کارآمدی الگوهای مدیریت گرا می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundations and Challenges in Applying Managerial-ism in University System

نویسندگان [English]

  • shams -o sadat zahedi 1
  • ali chitsaaz 2

چکیده [English]

University system as a complex organization could have variety approaches to its management. Differentiating professionalism with managerialism is an important theoretical subject in university management. Managerialism in university system with such doctrines as market - like behaviors, rationality, economical performance, globalization and institutional competition supply new practical mechanisms to solve higher educational problems. Institutional learning, good governance and leadership are three strategic contingents that if to be considered in the process of changing university management model and design of higher educational strategy will result efficient managerialist models.