دوره و شماره: دوره 29، شماره 98، زمستان 1399 
4. طراحی الگوی اثر‌بخش سازمان‌های فضیلت‌گرا

صفحه 57-83

10.22054/jmsd.2021.48670.3498

شهرام حافظی؛ عبدالخالق غلامی؛ حمید رضا یزدانی


6. تاثیر بی‏ عدالتی رویه ‏ای ادراک‏ شده بر بهزیستی سازمانی

صفحه 113-138

10.22054/jmsd.2021.53703.3686

شهرام نوری ثمرین؛ نسرین ارشدی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی


7. اثر سبک رهبری بر اعتماد در روابط رهبر-پیرو

صفحه 139-172

10.22054/jmsd.2021.54232.3714

اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ سعید جعفری نیا؛ اسماعیل خرم