1. نارسایی های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه گرا

سیدمهدی الوانی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 3-13

چکیده
  مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهره گیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمان های بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلالهایی که مصادیق آنها سازمان های بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب  کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت ...  بیشتر

2. استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه

سیدمحمد اعرابی؛ حسن قاسمی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 15-35

چکیده
  صادرات غیر نفتی ایران از مباحث مهم و قابل توجه در سطح کلان کشور بوده و همواره در محافل دانشگاهی و حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همگی بر لزوم توسعه آن اتفاق نظر دارند. با توجه به اهمیت خاص صادرات غیر نفتی، این مقوله از دیدگاه ها و زوایای متفاوت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بخش اعظم این مطالعات، ...  بیشتر

3. بررسی تاثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثربخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی، 79-72)

حسین رحمان سرشت؛ محمودرضا اسماعیلی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 37-68

چکیده
  این مقاله به منظور بررسی تاثیر بکارگیری متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثر بخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی، 79-1372) تدوین شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که همه شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس، متغیرهای مذکور را بکار برده اند هر چند سطح آن مطلوب نیست. به علاوه اثربخشی شرکتهایی که متغیرهای کنترل استراتژیک ...  بیشتر

4. چارچوب های نهادی در نظام نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی

حسن دانایی فرد؛ سیدحمید خدادادحسینی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 69-94

چکیده
  رویکرد نظام ملی نوآوری نگاهی نو به تعامل میان اجزا درگیر در تولید و اشاعه نوآوریها در هر کشور دارد. کشورهای مختلف برای افزایش نوآوری و اقتصادی تر کردن روابط نظام نوآوری خود به طراحی نظام ملی نوآوری روی آورده اند. ایران نیز در یکی دو سال اخیر به سمت پایه گذاری این نظام به حرکاتی چند دست یازیده است. دست اندرکاران این حرکت نیازمند اطلاعات ...  بیشتر

5. رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ):

علیرضا موغلی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 95-112

چکیده
  نقش موثر مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی در سازمان اجتناب ناپذیر است. نظریه های جدید رهبری سازمان هر روز افق های جدیدی را در نحوه ی اداره ی سازمان ها و حرکت آنها در مسیر رشد و توسعه می گشایند و به مدیران و رهبران آگاهی لازم را جهت رویارویی با تغییر و تحولات محیطی میدهند. این مقاله با ارائه تعاریف و مفاهیم الگوی رهبری تحول آفرین ...  بیشتر

6. مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

حسن لباف؛ محمدرضا دلوی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 113-137

چکیده
  سالهاست که الگوی مدیریت وارداتی غرب بی چون و چرا در کشورهای در حال توسعه به کار بسته می شود بی آن که اثر بخشی مورد انتظار را داشته باشد. سوالی که در این میان مطرح است آن است که چرا علیرغم سودمند بودن این الگوها در کشورهای مادر، جهانشمولی و انتقال پذیری آنها به دیگر کشورها با تردید و ناکامی مواجه شده است. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف ...  بیشتر

7. ارزشیابی راهبردهای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک ایران

شمس الدین ناظمی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 139-152

چکیده
  اگر چه بخش قابل توجهی از پژوهش های کشور در سالهای اخیر به مطالعه ی نقش و وظایف دولت در بستر سازی برای فعالیت های تولیدی اختصاص داشته است مطالعه ی سیاستها و ساز و کارهای حمایت از صنایع کشور بر حسب اندازه یا حجم فعالیت، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با نگاهی به رابطه ی دولت – صنعت که با بروز پدیده هایی چون: جهانی ...  بیشتر

8. مشتری مداری: رمز موفقیت سازمان های متعالی

اسدالله کردنائیج

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 153-183

چکیده
  از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم آکنده از رقابت ، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج فناوریهای برتر، مشتری مداری و گسترش تجارت است، شرط توفیق در این میدان، بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. یکی از مهمترین چالش های سازمان های امروزی مشتری مداری و جلب رضایت مشتری است. این مهم می طلبد تا مشتری مداری ...  بیشتر

9. تجارت الکترونیکی و کشورهای در حال توسعه (پیشنهادهایی برای بهبود آن)

شهریار عزیزی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 185-216

چکیده
  در این مقاله تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی مطرح می گردد و لزوم داشتن تعریفی واحد که حداقل در نهادهای متولی تجارت الکترونیکی یکسان باشد مورد توجه قرار می گیرد. دلیل واگرائی در تعاریف تجارت الکترونیکی نیز از دیدگاه های متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. برای پردختن به موضوع تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه، داشتن آگاهی در ...  بیشتر

10. بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی

منیجه بحرینی زاده

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 217-242

چکیده
  سازمان های چند ملیتی و فرا ملیتی، از پیچیده ترین سازمان ها هستند که مدیریت و کنترل آنها به سازوکارهای خاصی نیاز دارد. در این سازمان ها برای برقراری ارتباط میان واحدهایی که در سراسر دنیا پراکنده هستند با توجه به ساختارهای بین المللی آنها و محیط های جهانی، شیوه های مختلف پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد کنترل در این شرکتها با ...  بیشتر

11. بازنگری در مباحث رفتار سازمانی در عصر الکترونیک

اصغر صرافی زاده

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، صفحه 243-266

چکیده
  بررسی اجمالی کتابهای رفتار سازمانی نشان می دهد که موضوع اینترنت و تجارت الکترونیک در آنها کمتر یا به هیچ وجه اشاره نشده است. چرا؟ شاید پدیده های جدیدی هستند. در واقع این مورد مثال بسیار مناسبی است برای تفهیم آنچه این روزها در کتابها و کلاسها به دانشجویان آموزش می دهیم؛ یعنی اینکه تغییر با سرعت شتابنده ای در جریان است. دو سال قبل چنانچه ...  بیشتر