بررسی تاثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثربخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی، 79-72)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله به منظور بررسی تاثیر بکارگیری متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثر بخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی، 79-1372) تدوین شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که همه شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس، متغیرهای مذکور را بکار برده اند هر چند سطح آن مطلوب نیست. به علاوه اثربخشی شرکتهایی که متغیرهای کنترل استراتژیک را بیشتر بکار برده اند بیشتر است. به عبارت دیگر طبق نتیجه این پژوهش متغیر ملاک اثر بخشی رابطه مستقیمی با متغیرهای پیش بین کنترل استراتژیک دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the effect of strategic control variables on the effectiveness of active Iranian firms in Tehran's stock exchenge (from 1327 to 1379).

نویسندگان [English]

  • hosein rahmanseresht
  • mahmoodreza esmaeili

چکیده [English]

This paper deals with the impact of the use of strategic control variables on the effectiveness  of active  Iranian firms in Tehran's  stock exchange from 1327 to 1379. The results of this research show that all sample firms used all strategic  control  variables  but the  level  of their  use  is  not  appropriate. Edditionally, sample firms that used strategic control variables  more had more effecitiveness.  In the other words, this stud'y results show a linear correlation  between  the  criterion  variable and predictor strategic control variables


دوره 11، شماره 43.44
زمستان 1383
صفحه 37-68
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395