مشتری مداری: رمز موفقیت سازمان های متعالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم آکنده از رقابت ، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج فناوریهای برتر، مشتری مداری و گسترش تجارت است، شرط توفیق در این میدان، بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. یکی از مهمترین چالش های سازمان های امروزی مشتری مداری و جلب رضایت مشتری است. این مهم می طلبد تا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی گردد تا بتوان در دنیای رقابت باقی ماند. از اینرو در این مقاله ابتدا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی و سپس مدلهای سنجش رضایت مشتری ارائه می گردد. قسمت پایانی مقاله نیز به نتیجه گیری و بحث در خصوص مشتری مداری بعنوان رمز موفقیت سازمان های متعالی اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

customer- Orientation: The Successful factor of Excellance Organizations

نویسنده [English]

  • asadolah kordnaeij

چکیده [English]

The future world in the 21th century is filled with competition,  development of new  arising  markets,  uncertain  environment  factors,  wide  use  of high technology,  customer  -orientation, and expansion  use of commerce. Conditions for success in this world are using opportunities and facing challenging   obstacles.  One  of the  most  important  todays  organizational challenges  are  customer-orientation and attention  to customer  satisfaction. This Causes to know the customer-orientation and attention to customer satisfaction  from several dimensions, so that one can stay in this competitive world.   In   this   article   customer-orientation   and   attention   to   customer satisfaction  study from  several  dimensions,  and then  customer-satisfaction measuring   models   presented.  The  final  part  of the   article   devotes   to conclusion   and  debate  related  to  customer-orientation  as  the  successful factor of excellence  organizations.


دوره 11، شماره 43.44
زمستان 1383
صفحه 153-183
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395