رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ):

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نقش موثر مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی در سازمان اجتناب ناپذیر است. نظریه های جدید رهبری سازمان هر روز افق های جدیدی را در نحوه ی اداره ی سازمان ها و حرکت آنها در مسیر رشد و توسعه می گشایند و به مدیران و رهبران آگاهی لازم را جهت رویارویی با تغییر و تحولات محیطی میدهند. این مقاله با ارائه تعاریف و مفاهیم الگوی رهبری تحول آفرین به عنوان یک نظریه جدید در مبحث رفتار سازمانی و رهبری به بیان دیدگاه های مختلف و پژوهش های انجام شده در این زمینه پرداخته و ابعاد مختلف و عوامل الگوی رهبری تحول آفرین را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه ابزار سنجش و ارزیابی این شیوه رهبری که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته برای آگاهی پژوهشگران داخل کشور آورده شده است تا مسیر پژوهش در این زمینه اندکی هموار شود. در پایان مقاله نیز ضمن نتیجه گیری پیشنهاد هایی برای کاربردی کردن این الگو در سازمان های اداری کشور ارائه می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

transformational Leadership and its measurement tools

نویسنده [English]

  • alireza moghli
چکیده [English]

The  role  of managers   and  leaders  in  The  fundamental   changes  in  The organizationsis  inevitable. The modern Theories and views of organizational leadership  opens a new vision in the pathway of directing organizations and their  movement  in  the  ways  of development  and  give  the  managers  and leaders the necessary information for facting the environmental  changes. In    this   article   after    giving   some   description    about   the   model    of transformational  leadership OB, different factors and dimenstions  of transformational  leadership model has been viewed. Then the testing tools of this  method   (MLQ)   which   are  used   in  the  world  have  presented   for announcing   the   investigators  of  this  field.  In  the  end,   in  addition   to concluding, some suggestion for using this model in IRAN were done