دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری

سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا عسگری ده ابادی؛ اسماعیل رجبی

دوره 23، شماره 75 ، مهر 1393، صفحه 1-18

چکیده
  در طول سه دهه گذشته، فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. دولت‎ها نیز اخیراً در راستای الکترونیکی ساختن خود گام های مثبتی را برداشته اند که یکی از مهم‎ترین جلوه‏های آن، استفاده از دورکاری در سازمان ها می باشد. این پژوهش بدنبال بررسی عواملی است که بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری در سازمان ...  بیشتر

تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان

سیدمحمد نوع پسند اصیل؛ مجید عاشق حسینی مهروانی

دوره 23، شماره 75 ، مهر 1393، صفحه 19-38

چکیده
  در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین سازمانها و شرکتها در جهت کسب منافع بیشتر،تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه ای یافته است. سازمانها اگر دارای بهترین تکنولوژی بوده و ازبهترین امکانات بهرهمند باشند ولی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد برخو ردار نباشند و یاتوانایی استفادهی درست از نیروهای موجود را نداشته باشند قادر نیستند بر محیط اثر گذاشته ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان

محمود محمدیان؛ قاسم بخشنده

دوره 23، شماره 75 ، مهر 1393، صفحه 39-68

چکیده
  تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط آب­و­هوایی کره زمین و آلوده شدن بیش از پیش شهرها بویژه کلان شهرها، لزوم تحول و بازنگری در برنامه­های تولید و مصرف را نمایان ساخته و در این میان، تولید و استفاده از محصولات سبز به جای محصولات رایج، یکی از راه­های حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل­های آینده به شمار می­رود. تحقیق حاضر با هدف ارائه ...  بیشتر

تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی

محسن مرادی؛ محمدرسول حشمتی

دوره 23، شماره 75 ، مهر 1393، صفحه 69-69

چکیده
  منابع انسانی بهعنوان نیروی محرکه طرحهای استراتژیک سازمان بهشمار میرود که مدیریتآن نیازمند رویکردی استراتژیک میباشد. بنابراین تدوین استراتژی ب هعنوان نخستین مرحله درانجام برنامهریزیهای راهبردی در زمینه منابع انسانی محسوب میگردد. اتخاذ تصمیمات راهبردیو تدوین استراتژی در حوزه منابع انسانی، همانند طراحی استراتژی در سایر حوز ههای ...  بیشتر

نقش اجرای قرارداد روانشناختی بر فرسودگی شغلی

علی بابائیان؛ فیروز زندی

دوره 23، شماره 75 ، مهر 1393، صفحه 97-114

چکیده
  کارکنان با توجه به نظریه مبادله اجتماعی به صورت فعال در کنش های اجتماعی شرکت می‌کنند و در قبال آورده های خود انتظار دریافت از طرف مقابل را دارند. داد و ستد افراد در سازمان در صورتی که عادلانه تعبیر شود منجر به ایجاد و درک اعتماد و حمایت سازمانی از جانب آنان می‌شود. یکی از این تعاملات روابط استخدامی می‌باشد که قرارداد روانشناختی درصدد ...  بیشتر

تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ حسن عابدی جعفری؛ ابوالحسن فقیهی

دوره 23، شماره 75 ، مهر 1393، صفحه 115-136

چکیده
  یکی از مهمترین موضوعاتی که توجه محققان سازمان­های داوطلبانه را به خود جلب کرده شناسایی اقدامات اثربخش در مدیریت این سازمان­هاست. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر الگوی اقدامات اثربخش که بخش فرآیند در سیستم مدیریت اثربخش مسجد را تشکیل می­دهد، صورت گرفته است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم­سازی عملی منفرد است. از ...  بیشتر

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی

احمد حسینی؛ فاطمه شمس

دوره 23، شماره 75 ، مهر 1393، صفحه 137-159

چکیده
  امروزه بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختی سازمان‏ها می تواند مزیت رقابتی پایداری برای آنها فراهم کند از طرف دیگر، لازمه حضور و تداوم سازمان‌ها در بازارهای جهانی امروزی توسعه و بکارگیری ایده‌های جدید و بکارگیری عملی آن در بازار می باشد. یکی از پارادایم‏های جدید نوآوری در سازمان که منجر به رقابت‏پذیر شدن ...  بیشتر