دوره و شماره: دوره 21، شماره 67، بهار 1391، صفحه 1-255 (این شماره شامل فصل بهار و تابستان می باشد) 
5. تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

صفحه 97-128

نبی اله دهقان؛ صمد فتحی؛ سمیه گرجامی؛ حسین ولی‌وند زمانی


6. انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه

صفحه 129-153

میرعلی سیدنقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید نجفی کلیانی


8. بخش‏ بندی مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از داده کاوی

صفحه 179-200

سمانه خواجوند؛ محمد تقی تقوی فرد؛ اسماعیل نجفی


10. تدوین چشم انداز برای سازمانهای انتفاعی

صفحه 227-244

علی ملاحسنی؛ بهرام جبارزاده کرباسی؛ محمد حسن عبدالزهرائی