درک مشترک از موضوعات اصلی در لایه‌های سازمانی شرکت فولاد مبارکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره‌وری) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

چکیده

مبانی شکل‌گیری یک اجتماع عبارتند از: درک مشترک، چشم انداز مشابه، ارزش‌ها و عقاید مشترک. اطلاع‌رسانی از جمله سازوکارهای ‌ایجاد هم‌نوایی و زبان مشترک است و مسئولیت آن به عهده همه مسئولان و کارکنان می‌باشد که در نظام‌های اطلاع‌رسانی اثر بخش مجموعه‌ای از افراد ‌ایفای نقش می‌نمایند تا ذهنیت مشترک ‌ایجاد شود. ایجاد ذهنیت مشترک از جمله عوامل‌ ایجاد همکاری سازمانی برای تحقق اهداف می‌باشد. وجود چارچوب ذهنی مشترک یعنی ‌این که دغدغه‌های اصلی شرکت در لایه‌های مختلف سازمان مشتمل بر مدیران، کارمندان و کارشناسان و متصدیان و تعمیر کاران  منتقل و تقریباً واکنش یکسان در قبال آن‌ها وجود داشته باشد. در کسب ‌و‌کارهای امروز وجود چارچوب ذهنی مشترک سازمانی به عنوان یک قابلیت نقش مهمی‌ در مزیت رقابتی دارد. پژوهش حاضر با هدف اندازه‌گیری درجه اهمیت موضوعات اصلی شرکت از منظر مدیران، کارمندان و کارشناسان و متصدیان و تعمیر کاران و میزان درک مشترک از موضوعات اصلی شرکت فولاد مبارکه در سال 1390 انجام گرفته است. در ‌این پژوهش از جامعه آماری مدیران، کارمندان و کارشناسان و متصدیان و تعمیرکاران شرکت فولاد مبارکه به تعداد 650 نفر، نمونه 246 نفری بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب شده است. پرسشنامه‌ تعیین میزان درک مشترک از موضوعات اصلی سازمان طراحی گردید و پس از جمع‌آوری اطلاعات با  آزمون‌های T و Tukey و Anova به تجزیه و تحلیل داده‏ها پرداخته شد و نتایج حاصل بیانگر ‌این است که به طور کلی درک مشترک کارکنان فولاد مبارکه از موضوعات اصلی شرکت "01/76%" می‌باشد. بررسی پایایی و ثبات درونی آزمون نشان داد که پایایی پرسشنامه 979/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Shared Understanding of Major Issues in the Organizational Layers of Mobarakeh Steel Company

نویسندگان [English]

  • Iraj Soltani 1
  • Reihaneh Bahrami Nejad Joneghani 2
1 Assistant Professor- Member of scientific board in Research and science Isfahan
2  Student of Ma. In Industries Engineering (system and Utilization), Islamic Azad
چکیده [English]

The formation bases of a community are shared understanding, similar perspective, and shared beliefs and values. Information conveyance is one of the mechanisms of providing a shared language and its responsibility lies on the shoulder of all authorities and employees. There is a group of people playing roles in effective information conveyance systems in order to create a shared mentality. Such a mentality is one of the factors of creating organizational cooperation for the achievement of goals. The presence of an organizationally shared mental framework means the transference of the organization's main concerns into different organizational layers (managers, employees, experts, operators and repairmen) which need nearly same reactions. In today's business, the presence of an organizationally shared mental framework, as a capability, plays a vital role in competitive advantage. The present study aims at investigating the level of significance of the company's major issues from the viewpoint of the managers, employees, experts, operators and repairmen as well as the level of shared understanding of Mobarakeh Steel Company's major issues in 2011.Asample of 246 people has been randomly selected from amongst the statically population of 650 managers, employees, experts, operators and repairmen of the company. A questionnaire, related to the shared understanding of the organization's major issues, was devised and after the process of data collection, these data was submitted to and analyzed by using T-test, TUKEY test and ANOVA. The findings of the study suggest that, in general, the employees' shared understanding of the major issues gets to 76.01%.The investigation of the test's internal validity suggests that the reliability of the questionnaire is 0.979.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shared mentality
  • Cost management
  • productivity