دوره 32 (1402)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
فهم روان شناسانه احساس مالکیت نسبت به مشاغل مدیریتی

سجاد علیکرمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار؛ علی یاسینی؛ سید عباس ابراهیمی

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.62852.4009

چکیده
  در حوزه‌های روانشناسی و مدیریت، مالکیت روان‌شناختی به‌عنوان یک پیش‌‌آیند روان‌شناختی مهم برای انگیزه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای مدیران در محل کار معرفی شده است. هدف از این پژوهش فهم پدیده احساس مالکیت روان‌شناختی نسبت به مشاغل مدیریتی در میان مدیران دولتی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه‌ای–کاربردی ...  بیشتر

ادراک نقش حمایتی سرپرست و همکاران در پیدایی رفتارهای پیشگامانه

سید نجم الدین موسوی؛ حامد قاسم پور؛ علی شریعت نژاد

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401، صفحه 41-65

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.64866.4060

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقش حمایت سرپرست ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده با نقش میانجی جو رابطه‌ای بر بروز رفتارهای پیشگامانه می‌پردازد. با توجه به رویکرد کمی تحقیق، محققین با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد به میدان مطالعه یعنی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام جهت توزیع و جمع‌آوری سنجة مورد نظر گام نهادند. تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

نقش دانش کاربران در ارزیابی سختی وظیفه درچارچوب بهبود فناوری اطلاعات شرکتی در سازمان

پیام حنفی زاده؛ احمد طاهریان فر؛ مسعود عالمی نیسی؛ محمدتقی تقوی فرد

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.66322.4103

چکیده
  در چرخه حیاتِ فناوری های اطلاعات شرکتی در سازمان، عوامل مختلفی نظیر مهندسی مجدد فرایندها، تغییر در قوانین، الزامات مربوط به بهبود عملکرد، می توانند سبب دوره هایی از تغییر در این فناوری ها شوند. هدف این پژوهش، بررسی نقش دانش کاربران در مواجه با این دوره های تغییر براساس ارزیابی آن ها از وظایف محوله است. برای نیل به این هدف داده هایی ...  بیشتر

چارچوبی برای پایدارسازی رابطه میان فرد و سازمان

غلامرضا توکلی؛ محمد محمدظاهری؛ جواد آقازاده حبشی

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.65764.4083

چکیده
  در بسیاری از تعامل‌های سازمانی کارمند و سازمان درک متفاوتی از تعهدات هر یک از طرفین و چگونگی انجام تعهدات خود دارند.واگرایی این ادراکات می‌تواند موجب سوءتفاهم، تضاد و حتی با نقض قرارداد همراه شود . هدف اصلی پژوهش حاضر "ارائه چارچوبی برای پایدارسازی رابطه کارمند و سازمان، موردمطالعه: اسنپ" است . این پژوهش ازنظر هدف کاربردی-توسعه‌ای ...  بیشتر

واکاوی ارتباط هراسی در کارکنان با استفاده از پدیدارشناسی تجربی

رضا زارع؛ علیرضا فتحی زاده؛ محمد صفری

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401، صفحه 123-149

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.65295.4072

چکیده
  پدیدة ارتباط هراسی یک الگوی رفتاری است که موجب گرایش افراد به برقراری ارتباط توأم با اضطراب می‌شود و یک احساس مداوم ترس و تنش در مورد یک عمل یا ادراک از یک رویداد اجتماعی را به همراه دارد که منجر به نتایج شغلی و سازمانی مخربی می‌شود. هدف این مطالعه شناسایی پیشایندها و نتایج وقوع پدیده ارتباط هراسی است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی تجربی ...  بیشتر

مدل دگردیسی سازمانی برای تطبیق سریع با محیط

مسعود مشایخی؛ اصغر مشبکی

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.61435.3961

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل دگردیسی سازمانی می باشد تا آنکه سازمان ها بتوانند در فضای تغییرات متواتر و شدید محیط سازمانی الگویی برای تطبیق داشته باشند. فضای صنعت ICT دارای تغییرات متواتر و بسیار شدید است.در این زمینه ادبیات مفهومی مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شده و سپس از پی برگزاری مصاحبه با خبرگان صنعت ICT که در بخش های مرتبط با استراتژی فعالیت ...  بیشتر