دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
سخن سردبیر

سیدعلی اکبر افجه

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.11216

چکیده
  به طور معمول مدیران یا علمای مدیریت بر این باور هستند که تنها انسان در سازمان دارای نیازهای حیاتی و... می‏باشد و حال آن که سازمان خود نیز به عنوان یک ساختار پویا نیاز به روش‏هائی از مدیریت دارد که این نیاز در طی سالیان متمادی طی مکاتب گوناگون مدیریت مطرح و به بحث گذارده شده است. بازهم اکثرا بر این گمان هستند که مکاتب مدیریت در تناقض ...  بیشتر

ارائه الگویی برای درک هزینه های رفتار بد کارکنان شعب بانکها

زینب طولابی؛ اسفندیار محمدی؛ برومند خدادادیان

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.32326.2808

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای درک هزینه‌هایِ وجودِ بدرفتاریِ کارکنان شعب بانکها، با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد صورت پذیرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل آن نیز با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه حاضر در این پژوهش کارکنان سرپرستی‌ها و شعب بانکهای سطح شهر ایلام بوده‌اند؛ که با انتخاب روش نمونه‌گیری هدفمند، با 40 نفر از آنان مصاحبه‌های ...  بیشتر

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت جنجال- نتیجه با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

مهدی دیهیم پور

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.41318.3271

چکیده
   ذی‌نفعان هر سازمان جهت تحقق اهداف خودشان از هر ابزاری استفاده می‌نمایند که یکی از این ابزارها، جنجال‌آفرینی جهت نیل به نتیجه مطلوب است؛ بنابراین تحقیق حاضر باهدف مدیریت جنجال – نتیجه افراد با تأکید بر متغیرهای شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی انجام‌شده که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری ...  بیشتر

الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با رویکرد ترکیبی

هادی تیموری؛ فرخنده فروزان؛ علی صفری

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.40780.3251

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با بهره گیری از رویکرد ترکیبی و استفاده از طرح نظام‏مند نظریه داده بنیاد در بخش کیفی انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران بیمارستانهای منتخب شهر شیراز؛ مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کد گذاری باز گردآوری شدند ...  بیشتر

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران

بلال پناهی

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.44489.3373

چکیده
  در سال­های اخیر موضوع سکوت سازمانی جایگاه مهمی را در بین پژوهش­های مربوط به حوزه سازمان و مدیریت بدست آورده است. سکوت سازمانی پدیده­ای اجتماعی محسوب می­شود که در اثر عوامل متعددی در سازمان بروز کرده و نتایج مهم سازمانی را تحت تأثیر قرار می­دهد. این پژوهش با بکارگیری روش فراتحلیل و با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش­های انجام شده ...  بیشتر

تبیین ‌سبک‌های رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران

محمدرضا جباری؛ کمال درانی؛ عباس رحیمی نژاد

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398، صفحه 109-135

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.43814.3356

چکیده
  زمینه و هدف: جایگاه و نقش مدیران به­علت تأثیری که بر افراد زیردست و همچنین بر عملکرد یک سیستم و به­طور خاص یک سازمان می­گذارند، از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در این میان، ساختار­های بنیادین شخصیتی، رفتار­ها و سبک­های ارتباطی افراد از جمله مدیران را تحت‌تأثیر قرار می­دهند. یکی از این ساختارهای بنیادین، طرح­واره­های ...  بیشتر

تأثیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی

علی حمیدی زاده؛ جبار باباشاهی؛ مریم کنف چیان

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.18175.2054

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طرح جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با تبیین نقش متغیرهای تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی و تعهد سازمانی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می­باشد. جامعه آماری موردمطالعه بانک صادرات ناحیه شرق استان گیلان است که از بین آن‌ها ...  بیشتر