دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رابطه میان عدالت ادراک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان

رضا واعظی؛ میرعلی سید نقوی؛ سارا ملکی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10103

چکیده
  سازمان ها ممکن است به ناچار اقدام به تعدیل نیروی انسانی نمایند  .همانگونه که به تعویق‌انداختن یا پرهیز از تعدیل نیرو در مواقع ضروری  می‏تواند تهدیدی جدی برای سلامت و بقای کسب‌وکار باشد، انجام نادرست آن هم  می تواند ضرر و تبعات منفی برای سازمان  داشته باشد . بنابراین هدف این پژوهش بررسی ادراک از عدالت در تعدیل نیرو و تأثیر ...  بیشتر

عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان

مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی‌دادی تلخستانی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10104

چکیده
  دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری همزمان، اطلاق می­شود. برای دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی دفاعی-صنعتی بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی (پژوهش­های کمی و کیفی)، استفاده ...  بیشتر

هم افزایی فلسفه و مدیریت طرحی برای مدیران پیشرو

نرگس نظرنژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، صفحه 65-87

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10105

چکیده
  مقالۀ حاضر که می­توان آن را نوعی مدیریت­پژوهی فلسفی تلقی کرد، بر فرضیۀ امکان تعامل فلسفه و مدیریت و در نتیجه افزایش توانمندی و کارایی آن­ها، مبتنی است. بر اساس این فرضیه، مدیریت می­تواند برای تأملات فلسفی، موضوعات جدیدی مهیا سازد و فلسفه نیز می­تواند مطالعات مدیریتی و سازمانی را تنوع و عمق بیشتری بخشد. ادعای نقش­آفرینی ...  بیشتر

نقش محرومیت احساسی و مصاحبت اجتماعی وتنهایی در سازمان در ایجاد احساس خوشبختی درکار

سید عباس ابراهیمی؛ محمد کشاورز

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، صفحه 89-114

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10106

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین محرومیت احساسی، مصاحبت اجتماعی و تنهایی در سازمان با خوشبختی در کار ضمن بررسی اثر تعدیل کننده کنترل شغلی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان سازمان­های دولتی شهر سمنان است که به روش نمونه‌گیری در­ ...  بیشتر

چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان

عباسعلی رستگار؛ بهنام گلشاهی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10107

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های پیش‌روی روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه راهبردهای مناسب جهت رفع موانع اشتغال کارکنان دانشی برمبنای مطالعه‌ای تحلیلی-موردی و با رویکرد کیفی به روش تحلیل تِم صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فعال در شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران و ابزار گردآوری ...  بیشتر

عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی

فتاح شریف زاده؛ بهروز رضایی منش؛ امیرحسن عزتی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10108

چکیده
  بنا به اهمیت وافر موضوع فرهنگ سازمانی و تاثیر بسزای آن بر عملکرد سازمان، مقاله حاضر به جهت یاری مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی به شناسایی و بررسی تاثیر عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای بر روی نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی پرداخته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و طرح پیمایشی است و از بین کارکنان مرکز ...  بیشتر