دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

ابوالحسن حسینی؛ فاطمه جعفری بازیار

دوره 28، شماره 91 ، فروردین 1398، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9658

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تببین نقش مدیریت استعداد بر تاب آوری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش و تحقق قرارداد روانشناختی در شهرک های صنعتی استان مازندران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده ها توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال با بیش از 50 کارمند واقع در شهرک های صنعتی ...  بیشتر

ادراک کارکنان از فعالیت های منابع انسانی تعهد محور

سعید صحت؛ فاطمه سجادیان

دوره 28، شماره 91 ، فروردین 1398، صفحه 31-63

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9659

چکیده
  مهم‌ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد که می‌تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگ‌ترین ثروت هرجامعه به صورت مسئله‌ای حائز اهمیت همواره مورد توجه دولت‌ها بوده‌است و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته‌است. ...  بیشتر

فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده

رضا َشیخ؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ احسان لطفی

دوره 28، شماره 91 ، فروردین 1398، صفحه 65-85

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9661

چکیده
  هدف- ارتقاء دانش در مورد چگونگی اثرپذیری و پیاده سازی فرایند تغییر و رهبری آن در محیط پیچیده‌ای که سازمان‌های دولتی در آن فعالیت دارند. روش- ترکیب سه اداره دولتی در مشهد برای مطالعه موردی انتخاب شد. این ادغام در محیطی انجام شد که با پیشرفت تدریجی فرآیند پیاده سازی به‌طور فزاینده پیچیده‌تر شد. روش اصلی جمع آوری داده‌ها، مصاحبه با ...  بیشتر

الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی

دوره 28، شماره 91 ، فروردین 1398، صفحه 87-118

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9662

چکیده
  در طول 30 سال گذشته، سازمان‌ها بطور فزاینده بر کیفیت به عنوان بخشی بنیادی از استراتژی مشتری‌محور خود تأکید کرده‌اند. صنعت بانکداری از مهم‌ترین صنایع ارائه‌دهنده خدمات در ایران است. با توجه به نقش تعیین‌کننده نیروی انسانی و رفتار کارکنان در بهبود کیفیت خدمات، هدف این تحقیق، بررسی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده، توانمندسازی ...  بیشتر

تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان

علی نصر اصفهانی؛ پریسا حیدری

دوره 28، شماره 91 ، فروردین 1398، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9663

چکیده
  در سازمان­های امروزی با توجه به بوروکراسی­های حاکم و جو رقابتی که وجود دارد توجه به احساسات افراد به خصوص احساس حسادت در محل کار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است لذا هدف از این پژوهش تحلیل تأثیر حسادت در محل کار بررفتار انحرافی کارکنان می­ باشد.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع­آوری داده­ها، پیمایشی- توصیفی است. جامعه ...  بیشتر

سنجش برندکارفرما

حبیب‌الله رعنایی کردشولی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ علی اصغر مباشری

دوره 28، شماره 91 ، فروردین 1398، صفحه 139-161

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9664

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلی جهت سنجش برندکارفرما و نیز سنجش برندکارفرما در شرکت زرین غزال طراحی گردیده است. بدین صورت که با مرور ادبیات و پیشینه موضوع، به برآورد ابعاد برندکارفرما مبادرت و سپس به  سنجش برندکارفرمای شرکت مذکور می­پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات توسعه­ای و نیز تحقیقات کاربردی قرار گرفته و با توجه ...  بیشتر