دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رفتار سازمانی
تأثیر سبک‌های رهبری خدمتگزار و اخلاقی بر خلاقیت کارکنان

حسین حمزوی؛ بهروز رضائی منش؛ حبیب رودساز

دوره 32، شماره 110 ، دی 1402، ، صفحه 35-72

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.73995.4325

چکیده
  تشویق و تقویت خلاقیت در بین کارکنان یک استراتژی مهم برای حفظ و بهبود مزیت‌های رقابتی، تضمین بقای طولانی‌مدت و رشد سازمان‌ها است. از طرفی تعیین اینکه سبک‌های رهبری از طریق کدام روش، رویه و رویکردها و از طریق کدام استراتژی با خلاقیت کارکنان مرتبط بوده، مهم است. رفتار شهروندی سازمانی به‌عنوان یک رفتار روان‌شناختی ممکن است نقش حیاتی ...  بیشتر

عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی

فتاح شریف زاده؛ بهروز رضایی منش؛ امیرحسن عزتی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، ، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10108

چکیده
  بنا به اهمیت وافر موضوع فرهنگ سازمانی و تاثیر بسزای آن بر عملکرد سازمان، مقاله حاضر به جهت یاری مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی به شناسایی و بررسی تاثیر عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای بر روی نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی پرداخته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و طرح پیمایشی است و از بین کارکنان مرکز ...  بیشتر

فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده

رضا َشیخ؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ احسان لطفی

دوره 28، شماره 91 ، فروردین 1398، ، صفحه 65-85

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9661

چکیده
  هدف- ارتقاء دانش در مورد چگونگی اثرپذیری و پیاده سازی فرایند تغییر و رهبری آن در محیط پیچیده‌ای که سازمان‌های دولتی در آن فعالیت دارند. روش- ترکیب سه اداره دولتی در مشهد برای مطالعه موردی انتخاب شد. این ادغام در محیطی انجام شد که با پیشرفت تدریجی فرآیند پیاده سازی به‌طور فزاینده پیچیده‌تر شد. روش اصلی جمع آوری داده‌ها، مصاحبه با ...  بیشتر

شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy

علی شریعت نژاد؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی؛ سید نجم الدین موسوی

دوره 27، شماره 89 ، مهر 1397، ، صفحه 11-37

https://doi.org/10.22054/jmsd.2018.31058.2740

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع­شناسی پژوهش در زمره پژوهش­های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش شرکت­های دانش­بنیان در استان ...  بیشتر

راهبرد های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه

سیدمحمد اعرابی؛ حمیدرضا پیرمراد

دوره 20، شماره 61 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 1-35

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی است که در راستای نیل به اهداف سند چشم اندازجمهوری اسلامی ایران برای کسب جایگاه مورد نظر علمی کشور تعریف گردید هاست، و انجام آن با توجه به مفاد سند چشم انداز ضروری می نمود. با توجه به اینکه در این سند تاکید فراوانی بر پیشرفت و توسعه علمی شده است، و هدف نهایی،رسیدن به جایگاه اول علمی در سطح منطقه می باشد، این امر ضرورت ...  بیشتر

رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ):

علیرضا موغلی

دوره 11، شماره 43.44 ، اسفند 1383، ، صفحه 95-112

چکیده
  نقش موثر مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی در سازمان اجتناب ناپذیر است. نظریه های جدید رهبری سازمان هر روز افق های جدیدی را در نحوه ی اداره ی سازمان ها و حرکت آنها در مسیر رشد و توسعه می گشایند و به مدیران و رهبران آگاهی لازم را جهت رویارویی با تغییر و تحولات محیطی میدهند. این مقاله با ارائه تعاریف و مفاهیم الگوی رهبری تحول آفرین ...  بیشتر

مدیریت عملکرد و ساز و کارهای اجرائی آن در تولید کیفیت

ایرج سلطانی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، ، صفحه 189-208

چکیده
  مدیریت عملکرد بعنوان یک نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی در هدایت و ترکیب مولفه های کیفیت در سازمان ایفاء و به شکل مطلوب و اثر بخش بر فرایند کیفیت، مدیریت می نماید. با مدیریت عملکرد می توان زمینه ها و بستر لازم برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر را فراهم نمود. در توسعه کیفیت عوامل و مولفه های مختلفی در سازمان درگیر هستند که اگر همه آنها ...  بیشتر

رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی

دوره 7، شماره 27.28 ، اسفند 1379، ، صفحه 91-104

چکیده
  نظام های آموزشی، و بخصوص نظام آموزش عالی، به مرور پی می برند که در شرایط عدیده امروز، بدون مدیریت و رهبری موثر قادر نخواهند بود که پاسخگوی فزاینده خویش باشند. زیرا با آشکار شدن اهمیت آموزش عالی در جامعه، مردم روز به روز نسبت به مسائل مرتبط با آموزش عالی حساسیت بیشتری پیدا میکنند و شیوه های سنتی مورد تردید واقع می شوند. در این مقاله سعی ...  بیشتر

نظام انضباطی موقعیتی مبتنی بر نظریه های رهبری موقعیتی

قاسم انصاری رنانی

دوره 6، شماره 23.24 ، اسفند 1378، ، صفحه 115-141

چکیده
  مطالعه نگارنده و همکارانش بر روی بیش از یک صد و پنجاه نفر از تنبیه شدگان مجموعه ی کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال های 1366 تا 1372 در کنار بررسی نظام های انضباطی مختلف طراحی شده برای این مجموعه در سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تجزیه و تحلیل محتوای پرونده های این افراد و جمع آوری اطلاعاتی که از طریق مصاحبه های هدایت شده با ...  بیشتر

بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری

عباس محمدزاده

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1374، ، صفحه 75-92

چکیده
  یکی از مشکلات عمومی سازمان های کشور، اعم از بخش عمومی یا خصوصی، پایین بودن سطح عملکرد و تعهد است. در این مقاله ضمن آشنایی با رویکرد وظیفه ای در رهبری، چگونگی استفاده از آن برای افزایش عملکرد و تعهد مورد بررسی قرار می گیرد. رهبر برخوردار از بعد وظیفه ای از ساختار های موجود در درون سازمان بزرگ تر برای ترغیب افراد به انجام وظایف مهم و متعهد ...  بیشتر

مشاهیر مدیریت

حسین رحمان سرشت

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1374، ، صفحه 109-130

چکیده
  در تناور شدن درخت علم مدیریت مردان و زنان بسیاری سهیم بوده اند اما نام خانم ماری پارکر فالت در ردیف نام آورانی که با طرح به موقع خود اشتهاری درخشنده یافته اند جایگاه شایسته ی خود را کسب نکرده است. در میان مباحثی که او مطرح می سازد مفاهیمی چون قانون موقعیت یا اقتضای شرایط، قدرت و اقتدار رهبری، شیوه های حل اختلاف و مشارکت در تصمیم گیری ...  بیشتر