بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مشکلات عمومی سازمان های کشور، اعم از بخش عمومی یا خصوصی، پایین بودن سطح عملکرد و تعهد است. در این مقاله ضمن آشنایی با رویکرد وظیفه ای در رهبری، چگونگی استفاده از آن برای افزایش عملکرد و تعهد مورد بررسی قرار می گیرد. رهبر برخوردار از بعد وظیفه ای از ساختار های موجود در درون سازمان بزرگ تر برای ترغیب افراد به انجام وظایف مهم و متعهد نمودن آنان به اهداف سازمانی استفاده می کند. برای آشنایی با این رویکرد، در ابتدا مروری مختصر بر سایر رویکردهای رهبری انجام گرفته و سپس بعد وظیفه ای تشریح شده است. در پایان نیز مثال هایی از نحوه ی استفاده از این رویکرد آورده شده است. امید است که این نگرش تازه در افزایش عملکرد و تعهد در سازمان های کشور موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Functional Perspective on Improving Leadership Effectiveness

نویسنده [English]

  • abbas mohammad zadeh
چکیده [English]

The leader with a functional perspective uses structures within the larger organization to get people to accomplish important tasks and commit themselves to organizational goals. In this article some examples have been discussed to demonstrate some of the ways in which managers can use the functional perspective to increase the performance and commitment of employees. If the manager views leader behavior as one of several structures capable of fulfilling task and maintenance functions, then he has a range of alternatives to choose from in maintaining effective employee performance and commitment. If performance is poor, is it because of too little or too much direction? if commitment is weak, is it because of too little support or because of a combination of too much support and too little direction? Once these and similar questions have been answered, the manager can begin to search for available, practical structures for remedying the inadequacies in any work situation. Some of the actions have been recommended are not generally thought of as part of leader behavior, nevertheless, they increase the likelihood that employees will perform well and commit themselves to the goals of the work group and, certainly, the manager who take steps to produce effective employee behavior is an effective leader.