مشاهیر مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در تناور شدن درخت علم مدیریت مردان و زنان بسیاری سهیم بوده اند اما نام خانم ماری پارکر فالت در ردیف نام آورانی که با طرح به موقع خود اشتهاری درخشنده یافته اند جایگاه شایسته ی خود را کسب نکرده است. در میان مباحثی که او مطرح می سازد مفاهیمی چون قانون موقعیت یا اقتضای شرایط، قدرت و اقتدار رهبری، شیوه های حل اختلاف و مشارکت در تصمیم گیری به چشم می خورند. می دانیم که این مفاهیم امروز نه تنها جای خود را در ادبیات مدیریت خالی نکرده اند بلکه به صورتی گسترده تر مطرح شده اند. با نگاهی به محتوای ماندگار نوشته های فالت در شرایط عمومی بی مهری نسبی به رشته های او قابل قبول نمی نماید.
مباحث فالت در دهه های اول قرن بیستم یعنی هنگامی که دیدگاه های امثال تیلور و گیلبرت برای کارایی تصویری بی روح و ماشین گونه از سازمان ها ترسیم می کردند با قایل شدن روح و اراده برای سازمان ها از آن ها سیمایی دیگر ارائه دادند. در واقع مباحث او نه تنها در آن هنگام قابل توجه بودند بلکه حتی مدت ها پس از آن هم ارزش توجهی شایسته دارند. اما اکنون که مفاهیمی چون کنترل، مدیریت مشارکتی، و نظایر آنها با جلوه هایی نو مطرح شده اند مرور دوباره ی دیدگاه های فالت که به حق می توانند اساس مفاهیم اخیر تلقی شوند کاملا قابل توجیه است.  این مقاله نکات اصلی مباحث فالت را به نقل از کتاب مدیریت پویا ویراسته ی متکاف و اورویک شرح و با یک نتیجه گیری کلی به آنها پایان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Fame

نویسنده [English]

  • hoseyn rahmanseresht