دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدیریت و توسعه سازمانی
ارائه مدل بهبود سازمانی در سازمان های دولتی ایران

داریوش علی مرادی؛ رضا واعظی؛ مقصود امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.75613.4363

چکیده
  صلاح نظام اداری و مدیریت دولتی دربرگیرنده تلاشی نظام‌مند و یکپارچه است؛ به‌گونه‌ای که از طریق آن می‌توان تغییرات مؤثری در نظام اداره عمومی پدید آورد و توان آن را برای رسیدن به پیشرفت ملی، افزایش داد. این تحقیق باهدف ارائه مدل بهبود سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران (موردمطالعه: شرکت ملی نفت ایران) انجام‌شده است. پژوهش از نوع آمیخته ...  بیشتر

رفتار سازمانی
طراحی الگوی پیشامدها و پیامدهای اینرسی سازمانی

شهرزاد کیان‌پور؛ هادی تیموری؛ علی اصغر مباشری

دوره 32، شماره 110 ، دی 1402، ، صفحه 107-138

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.71834.4260

چکیده
  پدیده اینرسی سازمانی به طرق گوناگون منجر به ایجاد آسیب و ناکارآمدی در فرایندهای سازمان و در پی آن بروز موانع جدی در راستای نیل به اهداف در سطوح خرد و کلان می‌شود. امروزه با توجه به امکان بروز این پدیده در سازمان‌های گوناگون و ایفای نقش آن به عنوان مهم‌ترین عامل محدودکننده انعطاف‌پذیری و بازداشتن سازمان از ارائه به موقع واکنش و پاسخ ...  بیشتر

مدیریت منابع انسانی
شناسایی عوامل تقویت‌کننده انضباط اداری

ناصح روخنده؛ کیومرث احمدی؛ مهدی حمزه پور؛ فاطمه سهرابی

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، ، صفحه 81-120

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.72172.4267

چکیده
  انضباط اداری یکی از مهم‌ترین عوامل انسجام‌بخش در سازمان است و نقش کلیدی در بهبود عملکرد سازمان‌ها دارد؛ و شناسایی عواملی که باعث تقویت (پیشران‌ها) آن می شود ضروری است بنابراین هدف این پژوهش شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی و شاخص‌های کلیدی پیشران‌های انضباط اداری از طریق رویکرد فراترکیب که یکی از پژوهش های کیفی و از روش‌های فرا ...  بیشتر

چارچوب محرک‌های نوآوری مدل کسب و کار

عباس معیا؛ علی اوتارخانی؛ علی رضاییان؛ بهمن حاجی پور

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، ، صفحه 71-96

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.59700.3909

چکیده
  نوآوری مدل کسب و کار به عنوان تغییرات جدید، غیرجزئی و طراحی شده در عناصر کلیدی و یا معماری روابط بین این عناصر در مدل کسب و کار یک شرکت تعریف می‌شود. BMI شکل جدید و کلانی از نوآوری سازمانی است که مستلزم نظریه سازی، عملیاتی نمودن و تست است. در سالهای اخیر پژوهشهای فراوانی در موضوع نوآوری مدل کسب و کار صورت گرفته و با رشدی تصاعدی در علاقه ...  بیشتر

تبیین و سطح‌بندی شاخص‌های کارآفرینی راهبردی

طیبه امینی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی

دوره 30، شماره 101 ، مهر 1400، ، صفحه 161-188

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.54023.3700

چکیده
  آشفتگی‌های موجود در محیط کسب و کارها منجر به تغییرات غیر قابل پیش‌بینی شده است که از یک طرف باعث ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب ارزش و از طرفی دیگر مزیت‌های رقابتی شرکت‌ها را دچار مشکل کرده است و در برخی مواقع منجر به از بین رفتن آن‌ها شده است. در چنین فضایی سازمان‌های موفق و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان به دنبال آن هستند که از کارآفرینی ...  بیشتر

طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی

عباس عباسی؛ مسلم علیمحمدلو؛ زهرا کریمی

دوره 27، شماره 87 ، فروردین 1397، ، صفحه 45-73

https://doi.org/10.22054/jmsd.2018.8650

چکیده
  امروزه شناخت و به کارگیری صحیح مهارت­ها، منجر به هدفمند شدن فعالیت‏های مدیران در دستیابی به اهداف می­شود. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای سنجش مهارت­های مدیران در سطوح مختلف سازمانی می­باشد. این پژوهش از نظر روش از نوع آمیخته (روش کیفی فراترکیب و دلفی در بخش اول و روش پیمایشی کمی و تحلیل آن با استفاده از روش DANP در بخش دوم) ...  بیشتر