دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رفتار سازمانی
طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای غیبت ذهنی کارکنان در ایران با رویکرد فراترکیب

هادی تیموری؛ علی اصغر مباشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/jmsd.2024.75654.4366

چکیده
  غیبت ذهنی کارکنان پدیده ای منفی است که می تواند سازمان ها را با چالش هایی بسیار در راستای دستیابی به مزیت رقابتی مواجه سازد. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی الگوی پیشایندها و پیامدهای غیبت ذهنی کارکنان در ایران طراحی و اجرا شده است. این مطالعه، پژوهشی کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. نتایج نشان می دهد پیشایندهای ...  بیشتر

رفتار سازمانی
طراحی الگوی پیشامدها و پیامدهای اینرسی سازمانی

شهرزاد کیان‌پور؛ هادی تیموری؛ علی اصغر مباشری

دوره 32، شماره 110 ، دی 1402، ، صفحه 107-138

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.71834.4260

چکیده
  پدیده اینرسی سازمانی به طرق گوناگون منجر به ایجاد آسیب و ناکارآمدی در فرایندهای سازمان و در پی آن بروز موانع جدی در راستای نیل به اهداف در سطوح خرد و کلان می‌شود. امروزه با توجه به امکان بروز این پدیده در سازمان‌های گوناگون و ایفای نقش آن به عنوان مهم‌ترین عامل محدودکننده انعطاف‌پذیری و بازداشتن سازمان از ارائه به موقع واکنش و پاسخ ...  بیشتر

تاثیر تنهایی در محل کار بر خلاقیت

هادی تیموری؛ پریسا حیدری

دوره 29، شماره 98 ، دی 1399، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.33260.2855

چکیده
   امروزه با رقابتی شدن سازمان­ها و افزایش پیچیدگی، خلاقیت یک عامل مهم برای کسب مزیت رقابتی در عرصه جهانی است و توجه به افراد خلاق برای رسیدن به راه­حل‌های خلاقانه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و در شرایطی که بحران­های اقتصادی گریبان­گیر هر سازمانی خواهد شد وجود کارکنان خلاق به عنوان قطب اصلی سازمان بوده و می­توانند شرایط ...  بیشتر

الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با رویکرد ترکیبی

هادی تیموری؛ فرخنده فروزان؛ علی صفری

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398، ، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.40780.3251

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با بهره گیری از رویکرد ترکیبی و استفاده از طرح نظام‏مند نظریه داده بنیاد در بخش کیفی انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران بیمارستانهای منتخب شهر شیراز؛ مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کد گذاری باز گردآوری شدند ...  بیشتر

الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان

هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ علی شائمی برزکی؛ عبداله کریمی

دوره 27، شماره 90 ، دی 1397، ، صفحه 115-140

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.9398

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی نظام جبران خدمات شایسته محور با رویکرد جانشین پروری می باشد.پس ازمروری برادبیات تحقیق وبهره گیری ازنظرات خبرگان، مدل اولیه تحقیق تنظیم وسپس با استفاده از نظرات خبرگان، مدل نهایی تحقیق آماده شد.روش این پژوهش کیفی–کمی(آمیخته)وجامعه آماری آن دربخش کیفی شامل خبرگان و متخصصین دانشگاهی درحوزه منابع انسانی ومدیران ...  بیشتر

رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ مریم زارعی

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7481

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ­ی هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی­_پیمایشی می­باشد و درآن برای گردآوری داده­های مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ...  بیشتر