دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
روابط فرد و سازمان
فرا تحلیل پژوهش‎های "روابط کارمند ـ سازمان" و پیشایندهای آن

فاطمه علوی متین؛ عباسعلی رستگار؛ حسن عابدی جعفری؛ محسن شفیعی نیک آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jmsd.2024.75965.4374

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ترکیب نتایج پژوهش‎های کمّی در حوزۀ روابط کارمند ـ سازمان بود. در این پژوهش، سازۀ "روابط کارمند ـ سازمان" به عنوان یک متغیر با ابعاد رضایت، اعتماد، تعهد و کنترل متقابل در نظر گرفته‎ شد. جامعۀ آماری پژوهش، مطالعات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در بازۀ زمانی 2014-2023 بود. با استفاده از پروتکل تعریف شده، در نهایت 41 فرضیه از ...  بیشتر

فهم روان شناسانه احساس مالکیت نسبت به مشاغل مدیریتی

سجاد علیکرمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار؛ علی یاسینی؛ سید عباس ابراهیمی

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401، ، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.62852.4009

چکیده
  در حوزه‌های روانشناسی و مدیریت، مالکیت روان‌شناختی به‌عنوان یک پیش‌‌آیند روان‌شناختی مهم برای انگیزه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای مدیران در محل کار معرفی شده است. هدف از این پژوهش فهم پدیده احساس مالکیت روان‌شناختی نسبت به مشاغل مدیریتی در میان مدیران دولتی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه‌ای–کاربردی ...  بیشتر

واکاوی نقش حساسیت محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان با نقش میانجی تلنگر مقایسه‌اجتماعی و تلنگر سبز

محمد کشاورز؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی؛ عباسعلی رستگار

دوره 30، شماره 102 ، دی 1400، ، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.44341.3369

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین تأثیر حساسیت محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان با توجه به میانجی‌گری تلنگرهای مقایسه‌ی اجتماعی و سبز است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شد. نمونه-آماری پژوهش 189 نفر از کارکنان سازمان محیط زیست استان سمنان است که به روش تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات ...  بیشتر

تاثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی

حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ فاطمه علوی متین

دوره 30، شماره 99 ، فروردین 1400، ، صفحه 9-27

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.28617.2625

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی از نگاه کسی که به این رفتار سایشی اقدام نموده و کسی که با وی این‌گونه رفتار می‌شود، به همراه نقش تعدیل‌گری متغیر جمعیت شناختی جنسیت بر این تأثیر می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 243 نفر از کارمندان شعب منتخب بیمه البرز در شهر تهران بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول ...  بیشتر

تاثیر سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی

عباسعلی رستگار؛ بنفشه فتوت

دوره 29، شماره 96 ، تیر 1399، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.13427.1809

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی در روزنامه‌های کثیرالانتشار شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد و مدیران میانی روزنامه‌های کثیرالانتشار شهر تهران است که به‎کمک روش نمونه گیری ...  بیشتر

چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان

عباسعلی رستگار؛ بهنام گلشاهی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، ، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10107

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های پیش‌روی روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه راهبردهای مناسب جهت رفع موانع اشتغال کارکنان دانشی برمبنای مطالعه‌ای تحلیلی-موردی و با رویکرد کیفی به روش تحلیل تِم صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فعال در شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران و ابزار گردآوری ...  بیشتر

بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش

عباسعلی رستگار؛ طاهره مقصودی

دوره 25، شماره 80 ، تیر 1395، ، صفحه 157-182

https://doi.org/10.22054/jmsd.2016.4034

چکیده
  در عصر حاضر، سازمان‌ها به‌طور فزاینده با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند که شرط بقا در این شرایط متلاطم انعطاف‌پذیری، انطباق‌پذیری و کارآفرینی و نوآوری بیشتری می‌باشد.داشتن یک سازمان نوآور نیازمند پیش شرط ‌هایی می‌باشد که از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین لازمه‌های آن حضور رهبرانی تحول‌آفرین  و تسهیم دانش می‌باشد. تحقیق ...  بیشتر