1. رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 115-134

10.22054/jmsd.2017.7481

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ مریم زارعی


2. تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 99-118

سنجر سلاچقه؛ رستم پور رشیدی؛ محمود موسایی


3. رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان

دوره 20، شماره 63، زمستان 1389، صفحه 1-25

شمس السادات زاهدی؛ امین اسد پور؛ خاطره حاجی نوری


4. الگوی سنجش و ارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش

دوره 20، شماره 61، بهار 1389، صفحه 37-63

عباس افرازه؛ ساویز محمدنبی؛ سینا محمدنبی


5. ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش

دوره 19، شماره 59، پاییز 1388، صفحه 127-150

محمدرضا غلامیان؛ سمیه فقیه میرزایی


6. مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکتها در کشورهای در حال توسعه

دوره 19، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 23-54

ابراهیم محمودزاده؛ فرناز نکویی؛ شهرام جلالی نیا


7. مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

دوره 19، شماره 57، بهار 1387، صفحه 1-16

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری


8. طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو)

دوره 13، شماره 52، زمستان 1385، صفحه 1-16

سید مهدی الوانی؛ کیوان شاهقلیان


9. طرح ریزی استراتژیک – فقط یک گام تا اجرا

دوره 13، شماره 49، بهار 1385، صفحه 39-55

ابراهیم محمودزاده


10. معیارهای انتخاب تجربه در مستند سازی تجارب مدیران

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 209-230

سعید جعفری مقدم