ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه دانش، نه فقط یک منبع مزیت رقابتی بلکه در واقع تنها منبع و سرمایه رقابتی است. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را اعم از شخصی و سازمانی، ضمنی و آشکار، در جایگاه مناسب آن به کار ببرد، در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. متاسفانه، تنها بخشی از دانش داخلی در دست سازمان است و قسمتهای دیگر متکی به اشخاص می باشد. این دوگانگی بین دانش شخصی و دانش سازمانی، استراتژی های مختلفی را برای مدیریت دانش طلب می کند. رقابت موفقیت آمیز بر پایه مزیت دانشی مستلزم هم راستا ساختن استراتژی های سازمان با دانش سازمان است. سازمان قادر به ادامه حیات خود نیست، مگر اینکه استراتژی مناسبی برای اداره سرمایه فکری و دانشی خود انتخاب کند. این مقاله ضمن مشخص کردن تفاوت های میان دانش شخصی و دانش سازمانی، به بررسی استراتژی های مدیریتی مرتبط با ماهیت دانش پرداخته است. اگر سازمان از نظر بلوغ در رده های بالا قرار گرفته باشد، استراتژی نوآوری وگرنه استراتژی کارآمدی را بر می گزیند و عملا تا بالغ نشود نمی تواند استراتژی خود را بر نوآوری پایه ریزی کند. این مقاله چارچوبی را برای انتخاب استراتژی دانشی مناسب با توجه به معیارهای مشخص شده، ارائه کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The framework for selecting a knowledge strategy

نویسندگان [English]

  • mohammadreza gholamian 1
  • somayeh faghih mirzaee 2
چکیده [English]

In this century, something that cause benefit of competition in organizations is human resources with quality, creativity and activity. Trough knowledge workers as important capability for organization to gain benefit competition and also main invisible asset. Nowadays old capital substitute with knowledge. Therefore, knowledge is not just a benefit competitive resource. But the only source and asset competitive. If an organization cannot use the correct form of knowledge as personal or organizational, tacit or explicit, in correct position then in competitive field will encounter with problems. Unfortunately, organization has some parts of internal knowledge and other sections depends on individuals. This duality between individual knowledge and organizational knowledge wants different strategies knowledge